Inrichting Uiterwaarden Holtenbroek

De groene strook bij wijkboerderij Klooienberg langs het Zwarte Water is samen met bewoners ingericht. De eerste ideeën lagen eind 2016 na een bewonersbijeenkomst op tafel. Nu is het een doe-, leer-, speel-, ontmoet- en rustplek voor jong en oud.

In dit natuurgebied broeden vogels en groeien beschermde planten en struiken. Bij de ontwikkeling van de achtertuin van Holtenbroek wordt daarmee rekening gehouden. Als dat nodig is worden ideeën en wensen aangepast.

Iedereen is welkom in het gebied en mag gebruik maken van de voorzieningen.

Wijkboerderij

De centrale plek in de uiterwaarden is wijkboerderij Klooienberg van Travers Welzijn waar ook kinderopvang Doomijn is gehuisvest en bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Travers Welzijn

Facebook wijkboerderij Klooienberg

Kinderboerderij

Wat is een wijkboerderij zonder dieren? Voeren, verzorgen, water geven, uitmesten van de stalen en hokken, het gebeurt allemaal door vrijwilligers. En af en toe komt de dierenarts langs om de geiten, konijnen, pony’s, kippen en eenden te onderzoeken en in te enten.

Natuurspeelplaats

De kinderen van het kinderdagverblijf Doomijn spelen vaak in het uiterwaardengebied. De natuurlijke speeltoestellen zijn gemaakt met ideeën van de begeleiders. Ook kinderen uit de wijk zijn welkom op deze natuurspeelplaats. Voor de waaghalzen is het speeltoestel over het water een uitdaging. 

Vuurplaats en pizza-oven

De vuurplaats is met vereende krachten gebouwd door vrijwilligers. De vuurplaats mag iedereen gebruiken voor een barbecue of om een warmtevuurtje te stoken, mits dat op een brandveilige manier gebeurt en de rommel na afloop wordt opgeruimd.

De pizza-oven op het terrein van de wijkboerderij mag je gebruiken na overleg met een medewerker.

Vlonderpad

Het vlonderpad zorgt er voor dat je geen natte voeten krijgt bij hoog water.

Paaivijver en paddenpoel

In de uiterwaarden zijn meerdere poelen waarin altijd water staat. Op aanraden van een ecoloog van de gemeente zijn de geul en de paddenpoel uitgediept zodat er bij elke waterstand een verbinding met het Zwarte Water is. Hierdoor is het geen paddenpoel meer, maar een paaivijver voor vis geworden. Het water rond het brugwachtershuis blijft een paddenpoel.

Hondenspeelweide

De hondenspeelweide is ingericht door bewoners op adoptiegrond van de gemeente. Ook het onderhoud zoals het maaien gebeurt door bewoners. Iedere hondenbaas mag gebruik maken van deze speelplaats. Het is fijn als zij ook af en toe de handen uit de mouwen steken.

Facebook Hondenspeelweideholtenbroek

Schaapskudde

De Zwolse schaapskudde graast afwisselend in Stadshagen, het Westerveldse bos en de uiterwaarden. Er is altijd plaats in het uiterwaardengebied voor deze levende grasmaaiers. Herder Tjitse Terpstra en zijn honden Jim en Mos zijn te bezoeken en te volgen op Twitter

Oeverzwaluwwand

Het idee en het ontwerp van een broedgelegenheid voor zwaluwen kwam van een wijkbewoner. 

Een overzwaluwwand zie je veel in waterrijke gebieden. Door zwaluwwanden wordt de populatie van oeverzwaluwen in stand gehouden die in vooral stedelijke gebieden soms moeilijk een broedplaats kunnen vinden. Een zwaluwwand heeft meerdere gaten van ongeveer 9 cm waar de zwaluw invliegt om een nest te bouwen en te broeden.

IJsvogelburcht

De IJsvogel bezoekt regelmatig het uiterwaardengebied. IJsvogels maken gangen in (steile) oevers om hun nesten te bouwen. Deze plekken zijn moeilijk te vinden langs het Zwarte Water. Om ze het gemakkelijk te maken is een burcht gemaakt waarover vogelexperts zeggen dat ijsvogels een voorkeur hebben voor dit soort door de mens gemaakte broedplaatsen! De burcht bestaat uit twee nestkasten van beton en zand.

Bijenkasten

De imker van de wijkboerderij heeft een aantal bijenkasten geplaatst bij de bloemenweide. De natuurlijke uiterwaarden is bij uitstek geschikt voor de bij die hier volop stuifmeel en nectar vindt voor de bestuiving van bloemen en maken van honing. De vereniging houdt workshops in de wijkboerderij  voor geïnteresseerden en organiseert jaarlijks een ‘slingerdag’ om honing te oogsten, te proeven en te bottelen voor de verkoop.

Bloemen- en kruidenweide, pluktuin, moestuin

Vrijwilligers onderhouden de tuinen bij de wijkboerderij. En als er geoogst of geplukt kan worden dan is iedereen welkom om tegen een klein prijsje bijvoorbeeld een krop sla of een bos bloemen te kopen.

Drijvende steiger

Zwemmen is in de rivier Zwarte Water niet veilig, maar aan de drijvende steiger mogen kano te water worden gelaten en mag je de vishengel uitwerpen. 

Trash Hunters Zwolle

Van april tot en met oktober (zolang het goed weer is) organiseren de vrijwilligers van de Trash Hunters bijna elke zaterdagochtend een actie op het water om het zwerfvuil in en en langs het Zwarte Water op te ruimen. Dit doen zij met kajaks. Ze organiseren ook opruimacties op het land en in de Zwolse stadsgrachten.

Iedereen die eens mee wil helpen is welkom. Voor de boten en het opruimmateriaal is een berghok op het terrein van de uiterwaarden beschikbaar.

Facebook Trash Hunters

Gereedschap lenen

In het berghok bij de wijkboerderij ligt ook professionele accu-tuingereedschap voor het onderhoud van de uiterwaarden. Dit gereedschap mag ook kosteloos gebruikt worden door andere wijkbewoners die grond van de gemeente hebben geadopteerd zoals de bewoners die hondenspeelweide maaien.

Wijkactiviteiten

Binnen of buiten is er ruimte voor wijkactiviteiten. Dat kan een burendag zijn, een huttendorp, een schaapsscheerdersfeest, een Yogales of bijvoorbeeld een excursie van IVN Natuureducatie over paddenstoelen.

Iedereen die een wijkactiviteit wil organiseren is welkom en kan zich melden bij de wijkboerderij. 

Brugwachtershuis

De Twistvlietbrug wordt inmiddels op afstand bediend en daarom kan het oranje brugwachtershuisje voor andere activiteiten gebruikt worden. Travers Welzijn heeft de sleutel en draagt die aan organisaties en bewoners over voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

Meerdere eigenaren

Het gebied heeft meerdere eigenaren. De grond is van de gemeente, wordt beheerd en onderhouden door Travers Welzijn, de dijken zijn van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de oevers langs het water zijn van Rijkswaterstaat.

Een groot deel van de uiterwaarden is aangelegd met hulp van bewoners. Zij nemen ook een groot deel van het onderhoud voor hun rekening. Daardoor kunnen zij gezien worden als mede-eigenaar.

Financiering

De financiering van de inrichting van de uiterwaarden gebeurt met subsidies en fondsen van onder andere de Provincie Overijssel, Burgerweeshuis, IJsvogelfonds, Postcodeloterij, Travers Welzijn en de gemeente Zwolle.

Extra handen om de kosten zo laag mogelijk te houden komen van organisaties als Deltion College, Landstede, Frion, Klus in de wijk, ROVA, de Werkelaar, The Greenman Project, of met donatie in natura zoals hooi van Urksteeg of hout van Binthout.