Beheeradviseur Groen

Dienstverband / aantal uren Vast / 36 uur per week
Werk- en denkniveau HBO / WO
Afdeling Civiel en Groen
Salaris max. € 5.169,-- bruto per maand bij een
36-urige werkweek
Vacaturehouder Oebele Jansma
Sluitingsdatum 19 mei 2021

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling

De afdeling Civiel en Groen levert expertise voor de inrichting van de openbare ruimte. Het team adviseurs en het team werkvoorbereiders leveren expertise voor beleid, geven projecten inhoudelijk vorm en zorgen voor beheer. Zwolle is rijk aan groen- , natuur- en recreatiegebieden. We zijn er zuinig op. Ook nu onze stad sterk groeit, hechten we veel waarde aan de stedelijke hoofdgroenstructuur, een aantrekkelijke openbare ruimte en een natuurrijk buitengebied met recreatief-medegebruik van agrarische gronden.

Sinds 2020 is Zwolle, als eerste gemeente, partner geworden van het Deltaplan biodiversiteitsbevordering. In het groenbeheer willen wij biodiversiteit bevorderen samen met partners in de stad, zoals Natuurplatform Zwolle en ROVA.

Dit doe jij

Als beheeradviseur Groen vind je ‘buitengeluk’ net zo belangrijk als wij. In Zwolle hebben we veel aandacht voor het ‘fijn verblijven’ in de openbare ruimte. Weides met dieren, ruimte om te picknicken, zonnige ontmoetingsplaatsen, speeltuinen en wandel- en fietspaden die leiden naar onze prachtige waterrijke buitengebieden. Vaak haken we aan bij particuliere initiatieven. En we denken niet alleen aan het buitengeluk van nu, maar ook aan dat van morgen.

Sleutelrol

Je houdt je bezig met planmatig onderhoud en beheer van groen. Een belangrijk instrument daarbij is het meerjarig opgaveprogramma, waaraan je vorm en inhoud geeft. Dat doe je uiteraard niet alleen. Je speelt een sleutelrol in het team Groen en bent een van de onmisbare pijlers in de driehoek beheeradviseur, beheermanager en operationeel beheerders. Daarnaast verbind je je met naaste collega’s die gaan over water, wegen en recreatie, maar ook met collega’s van andere afdelingen, zoals toerisme, stedenbouw, verkeer en civiele techniek. Verder heb je ‘buiten’-contacten met externe adviesbureaus, partners in de stad, regio en wijk en bewoners.

Dat helpt je om een breed beeld te vormen van de opgaven, overzicht te houden en weloverwogen adviezen te maken. Het kan zijn dat je daarvoor moet spelen met inhoud, planning of budget vastgelegd in het meerjarig opgaveprogramma. Als het beter is voor Zwolle, pas je het programma op onderdelen aan en weet je je advies uitstekend te beargumenteren.

Het nieuwe gewoon

Je danst makkelijk tussen de schalen en presenteert je adviezen net zo helder aan leken als aan professionals, zowel vanuit een strategisch als tactisch perspectief. Wat er op operationeel gebied gebeurt, maak je abstract en vertaal je naar strategie. En wat we op de lange termijn willen, concretiseer je in acties. Je adviseert ook binnen onze ruimtelijke projecten.

Daarbij heb je oog voor beheer- en onderhoudsaspecten in het licht van de thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie. Deze grote opgaven van Zwolle neem je mee in al je adviezen. Dat is trouwens niet meer bijzonder in Zwolle, maar het nieuwe gewoon. Net zo gewoon als de samenwerking tussen ontwikkeling en beheer om grote transities en toekomstbestendig beheer voor elkaar te krijgen.

Dit ben jij

Je hebt een ‘groene’ HBO/WO-opleiding (bijvoorbeeld Van Hall Larenstein of Universiteit van Wageningen) en minimaal vijf jaar werkervaring. Daarnaast heb je ervaring met (planmatig) beheer en onderhoud, het opstellen van meerjarige opgaveplannen en advisering op strategisch en tactisch niveau en binnen ruimtelijke projecten.

Je kijkt met een toekomstbril naar de openbare ruimte en hebt de gave om het resultaat van meerjarige plannen al voor je te zien. Alle separate onderdelen vormen voor jou een helder beeld van de stad in de toekomst die wij voor ogen hebben. Dankzij je creatieve brein en je praktische kijk op zaken, maak je briljante adviezen om onze doelen te bereiken.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 5.169,-- (maximum schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Meer weten?

Laat weten wie je bent en wat je wilt weten. Bel of mail met Oebele Jansma, afdelingshoofd Civiel en Groen, 038 - 498 2438, o.jansma@zwolle.nl.

Solliciteren

Solliciteren kun je tot en met 19 mei a.s. door middel van onderstaande sollicitatieknop.

solliciteer direct

Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. Voel je welkom en solliciteer!