Beheeradviseur Stedelijk Water

Dienstverband / uren per week Vast / 36 uur
Werk- en denkniveau HBO+ / WO
Salaris max. € 5.169,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek
Afdeling Civiel en Groen
Vacaturehouder Oebele Jansma
Sluitingsdatum 30 november 2021

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling

De afdeling Civiel en Groen bestaat uit een team adviseurs en een team werkvoorbereiders. Wij

leveren expertise voor beleid, projecten en beheer voor de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan: wegen, water, groen, ecologie, recreatie, riolering, ondergrondse infrastructuur, verlichting en onderliggende contracten ten behoeve van de aanbesteding.

De adviseurs adviseren in een breed werkveld en in verschillende fasen van projecten. Van het opstellen van randvoorwaarden bij de start en ruimtelijke en technische ontwerpen in een latere fase. Uiteraard adviseren we met een integrale bril, waarbij transitie-opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie altijd een rol spelen. Dit is het ‘nieuwe normaal’ in Zwolle en vraagt om vooruit denken bij elk vraagstuk.

Interessante ontwikkelingen

De verwachting is dat de stad de komende 20 jaar een schaalsprong zal maken naar 160.000 – 180.000 inwoners. Dit betekent dat er meer woningen en voorzieningen binnen en buiten de stad worden ontwikkeld. Steeds vaker starten particuliere initiatiefnemers ruimtelijke projecten. Dit moedigen wij aan, want we gaan voor een vergaande samenwerking met de stad.

Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone en centrumgebied, Voorsterpoort en Hessenpoort.

Onze stad groeit sterk, maar wij hechten ook veel waarde aan ‘buitengeluk’.

Dit doe jij

Jij gaat aan de slag met verschillende vraagstukken op het gebied van Stedelijk Waterbeheer. Die afwisseling geeft je energie. Net zoals de resultaten die je kunt bereiken. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe ecologische zone op het bedrijventerrein Hessenpoort. Dit stem je af met het Waterschap en de beheeradviseurs groen en ecologie. Je bent blij met alle kansen voor flora en fauna. Samen met het Waterschap ben je ook bezig om de waterkwaliteit van de Milligerplas te verbeteren. Dan kan er weer veilig worden gezwommen. Maar je levert ook je bijdrage aan het integraal maatregelplan voor een buurt in de Wipstrik. En natuurlijk ben je actief in RIVUS-verband, waarbij je spart met vakcollega’s in de regio. Jullie praten onder meer over slimmer databeheer, optimalisatie van de afvalwaterketen en kaders voor de omgevingswet. Je hoeft je in Zwolle dus geen dag te vervelen.

Planmatig onderhoud en beheer

Een belangrijk instrument is ons meerjarig opgaveprogramma voor onderhoud en beheer, waaraan je vorm en inhoud geeft. Dat doe je uiteraard niet alleen. Je bent een van de onmisbare pijlers in de driehoek beheeradviseur, beheermanager en operationeel beheerders.

Daarnaast verbind je je met naaste collega’s die gaan over water, wegen en recreatie, maar ook met collega’s van andere afdelingen, zoals toerisme, stedenbouw en verkeer. Verder heb je ‘buiten’-contacten met externe adviesbureaus, partners in de stad, regio en wijk en bewoners.

Breed beeld

Je brede netwerk helpt je om een goed beeld te vormen van de opgaven, overzicht te houden en weloverwogen adviezen te maken. Het kan zijn dat je daarvoor moet spelen met inhoud, planning of budget vastgelegd in het meerjarig opgaveprogramma. Als het beter is voor Zwolle, pas je het programma op onderdelen aan en weet je je advies uitstekend te beargumenteren.

Zwolle biedt je uitdagingen op elk vlak, zoals acteren op thema’s die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van onze stad. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit staan bij elk project op de agenda. Dit is nodig om onze stad in de gewenste richting te laten ontwikkelen en leefbaar te houden voor onze inwoners.

Dit ben jij

Je hebt een HBO/WO-opleiding op het gebied van Civiele Techniek en/of Watermanagement. Deze stevige functie vereist de nodige ervaring. Je vertelt ons graag wat je hebt gedaan op dit vlak.

Van nature ben je goed in het verbinden van mensen en hun belangen. Je communiceert met de nodige takt én standvastigheid. Kritische noten en minder leuke boodschappen weet je te brengen, zonder de verbinding te verliezen. Je stukken zijn vlot leesbaar en je presenteert met verve, waardoor je de aandacht van je publiek vasthoudt.

Je gesprekspartners vinden dat je inhoudelijk sterk bent en verrassend uit de hoek kunt komen met creatieve en innovatieve oplossingen. Collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het werken in projecten.

Dit bieden wij

Een salaris van minimaal € 3.277,-- (minimum aanloopschaal 10A) tot maximaal € 5.169,-- (maximum schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Wij investeren graag in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet.
In Zwolle werken we hybride, meestal twee dagen op het Stadskantoor en drie dagen thuis. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de ‘zaak’ in bruikleen. Het Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer weten?

Laat weten wie je bent en wat je wilt. Bel of mail met Oebele Jansma, afdelingshoofd Civiel en Groen, 038 – 498 2438, o.jansma@zwolle.nl.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met de sluitingsdatum van 30 november, alleen door middel van onderstaande sollicitatiebutton. 

solliciteer direct