Secretaris voor de Commissie Cultuur en Kwaliteit

Wij zijn op zoek naar een

Secretaris voor de Commissie Cultuur en Kwaliteit

De gemeentelijke organisatie van Zwolle staat midden in de stad. Zij werkt samen met burgers, ondernemers en organisaties aan een mooie stad waar voor iedereen een plek is en waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven. Kunst en cultuur is van vitaal belang voor een levendige stad. Een van de instrumenten die wij hebben om hiervoor zorg te dragen is de subsidieregeling Cultuur en Kwaliteit. Deze regeling heeft tot doel om de kwaliteit te bevorderen van culturele producties en activiteiten. De Commissie Cultuur en Kwaliteit zorgt voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De commissie is onafhankelijk en multidisciplinair van samenstelling. De commissie neemt zelfstandig beslissingen over de subsidieaanvragen en is verantwoording schuldig aan het college van burgemeester en wethouders. Per jaar vindt drie maal een subsidieronde plaats.

Functieomschrijving

De commissie bestaat uit drie leden en een secretaris. Wegens het aftreden van de huidige secretaris zoeken wij een:

Secretaris (m/v)

De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding van de commissie in afstemming met de voorzitter. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen. Tijdens de vergadering heeft de secretaris een raadgevende stem in de commissie. Vervolgens stelt de secretaris de argumentatie op voor de subsidiebeschikkingen en draagt zorg voor de procedurele afhandeling samen met het gemeentelijke subsidieloket.

Profiel van de secretaris

U hebt affiniteit met cultuur. U bent in staat om de aanvragen vanuit meerdere perspectieven te wegen. U kunt de inhoudelijke beoordeling van de commissie vertalen naar een juridisch correcte argumentatie. Bent u werkzaam bij de gemeente Zwolle, of bij één van instellingen die een subsidieaanvraag kan indienen, dan komt u niet in aanmerking voor deze functie.

Vergoeding

De secretaris ontvangt voor de werkzaamheden vacatiegeld.

Belangstelling

Indien u belangstelling hebt voor deze functie wordt u verzocht vóór 10 december 2020 per email te reageren door inzending van uw motivatie en cv naar Wim Heersink, e-mail: w.heersink@zwolle.nl.
Informatie kan worden opgevraagd bij Wim Heersink via tel. (038) 498 - 24 19 of e-mail: w.heersink@zwolle.nl

“Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. Voel je welkom en solliciteer!”