Van een bestemmingsplan naar de Omgevingswet

02 mei 2023
Homepage

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een verandering die op korte termijn merkbaar wordt is de werkwijze rondom bestemmingsplannen. Wij krijgen namelijk te maken met een omgevingsplan; een nieuw instrument met een bredere scope dan de vertrouwde bestemmingsplannen. Voor lopende en nieuwe projecten roept dit vragen op. Kan een project nog geregeld worden met een bestemmingsplan? Of wordt het toch een wijziging omgevingsplan?

Als algemene lijn hanteren we dat er nog gewerkt kan worden met een bestemmingsplanprocedure als er begin juli 2023 een volledig en door het college geaccordeerd voorontwerp van een bestemmingsplan ligt.

In beginsel nemen we vanaf 1 juli 2023 geen nieuwe aanvragen tot herziening van het bestemmingsplan meer in behandeling.  Dat heeft te maken met de tijd om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen. Nieuwe aanvragen kunnen uiteraard wel worden ingediend, maar in principe wordt bij de behandeling gewerkt conform de Omgevingswet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2023

Ligt er op 1 juli 2023 een volledig en door het college geaccordeerd voorontwerp van het bestemmingsplan? Dan kan de bestemmingsplanprocedure nog worden doorlopen.

Is er 1 juli 2023 nog geen volledig, geaccordeerd voorontwerp? De praktijk leert dat het beste per project onderzocht kan worden hoe te handelen. Ieder project heeft zijn eigen complexiteit en doorlooptijd. Mogelijk kan een omgevingsvergunning als alternatief ingezet worden.  Projecten die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Het indienen van aanvragen omgevingsvergunning blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor aanvragen die na 31 december 2023 worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Als duidelijk is dat projecten niet meer als bestemmingsplan kunnen worden opgepakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleidt de gemeente die projecten - in overleg met de aanvrager - op een andere wijze, waarbij de focus wordt gelegd op de Omgevingswet.

Meer informatie

Houd voor meer informatie de vaste communicatiekanalen in de gaten of stel uw vraag via ruimtelijkeinitiatieven@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle