Hoe zien de resultaten van het onderzoek er straks uit?

Het resultaat is straks een beschrijving van een ontwikkelrichting. Hierin staan onder meer de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de regio. Ook geeft het aan wat belangrijke plekken worden om te gaan wonen en de relatie daarvan met bijvoorbeeld hoe we reizen.

Het inzicht hiervoor ontstaat door ontwikkelperspectieven uit te werken. Dit zijn vier verschillende beschrijvingen van de toekomst van de regio. Hierin zijn belangrijke thema’s als klimaat, bereikbaarheid, wonen en werken uitgewerkt. Ook wordt er rekening gehouden met verschillende snelheden waarin de regio zou kunnen groeien, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe huizen en bedrijven.

Het is niet zo dat een van de ontwikkelperspectieven wordt gekozen. Ze zijn bedoeld om de gevolgen en verschillen in beeld te brengen van een groot aantal ontwikkelmogelijkheden voor de regio, ook wel bouwstenen genoemd. Met behulp van deze bouwstenen en inzichten kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst. Voor onze regio en ook voor de gemeente Zwolle.