Vergadervormen gemeenteraad

28 augustus 2023
Homepage

In 2022 experimenteerde de Zwolse gemeenteraad met nieuwe vergadervormen. Deze bevallen zo goed, dat ze inmiddels officieel zijn aangenomen. De nieuwe vergaderwijze brengt een kwalitatief en inhoudelijk, transparant debat met zich mee én een goed gesprek met de stad. We zetten de nieuwe vergadervormen voor je op een rij. 

Themadebat  

Tijdens een themadebat bespreekt de gemeenteraad meerdere informatienota’s over eenzelfde thema, bijvoorbeeld ‘onderwijs en jeugd’. Door de nota's per thema te bundelen, komt er meer onderlinge samenhang in het debat. Een vast themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college. Het themadebat kan raadsleden inspireren tot het indienen van moties. Hiertoe wordt gelegenheid geboden in het besluitvormende raadsplein dat volgt op het themadebat, via een terugkerend agendapunt ‘afhandeling vaste themadebatten’. 

Raadsdebat 

Tijdens het raadsdebat ligt een beslisnota voor die daarna wordt doorgeleid richting besluitvorming. Het debat is een voorbereiding van de besluitvorming en heeft tot doel de fracties tot oordeelsvorming te brengen over het voorliggende voorstel. In het raadsdebat ligt de nadruk op de kaderstellende rol van de gemeenteraad. 

Rondetafelgesprek  

Tijdens het rondetafelgesprek gaat de raad over een specifiek onderwerp in gesprek met experts, inwoners en instellingen uit de stad. Zo vormt de raad zich een beeld van een voorliggend voorstel of onderwerp. De raad bepaalt zelf of een rondetafelgesprek nodig is en wie zij daarvoor uitnodigt.  

Technische briefing  

Dit zijn bijeenkomsten waarin de raad op een specifiek onderwerp wordt bijgepraat door medewerkers van de gemeentelijke organisatie, onder verantwoordelijkheid van het college. De raad bepaalt de onderwerpen. Raadsleden kunnen een verzoek voor een technische briefing indienen. Dat verzoek moet door minimaal drie fracties worden gesteund. Technische briefings worden één keer per maand georganiseerd, op een dinsdagavond. Daarbij worden maximaal drie onderwerpen, elk in één uur, besproken. De technische briefings worden opgenomen, zodat raadsleden deze op een later moment kunnen terugkijken.

Het schriftelijk overleg 

Het schriftelijk overleg is bedoeld om raadsleden de gelegenheid te bieden het college schriftelijk te bevragen voorafgaand aan de behandeling van een beslisnota met een grotere impact. De beoordeling hiervan is in handen van de agendacommissie. Ook de raad zelf kan (in meerderheid) besluiten dat een schriftelijk overleg wordt gehouden. 

Debat voorafgaand aan besluit motie 

Verder vindt er voorafgaand aan een besluit over een motie altijd een debat plaats. Met deze werkwijze voorkomen we dat er besluiten worden genomen over een motie zonder dat daaraan voorafgaand een debat heeft kunnen plaatsvinden. 

Hoe helpt deze nieuwe vergaderwijze? 

De nieuwe manier van vergaderen versterkt de positie van de raad in relatie tot haar verantwoordelijkheden tegenover het college. Daarnaast maakt de nieuwe vergaderwijze het voeren van strategische debatten beter mogelijk. Ook is duidelijker wanneer de raad welke rol aanneemt: volksvertegenwoordigend, kaderstellend of controlerend.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe vergaderwijze? Lees dan de beslisnota. Heb je vragen over de vergadervormen of de manier waarop de gemeenteraad vergadert? Stuur dan een mail naar raadsgriffie@zwolle.nl 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle