Boeren en burgemeesters in gesprek over protesten in IJsselland

De burgemeesters van IJsselland hebben vandaag – in vervolg op eerdere bestuurlijke gesprekken met boeren(organisaties) - gesproken met een aantal vertegenwoordigers van boeren(organisaties) in West-Overijssel.

In een open gesprek hebben de boeren hun zorgen en frustraties over de maatregelen en het (stikstof)beleid van het kabinet gedeeld. De burgemeesters hebben begrip voor de situatie waarin de boeren zitten en willen hun signalen doorgeven aan het kabinet. Ze zijn geen voorstander van een algeheel verbod op demonstraties met trekkers.

"Het recht op betogen is een groot goed en wij hebben begrip voor de zorgen en frustraties van boeren over het landbouwbeleid. We gaan niet over de inhoud, maar we willen wel de signalen van de boeren overbrengen in Den Haag.We vinden het belangrijk dat betogingen plaatsvinden op een manier die voor iedereen veilig is. Daarom zijn we vandaag  in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van boeren(organisaties) om te bekijken hoe we ruimte kunnen geven aan de boeren om te demonstreren, zodat zij hun boodschap op een veilige manier kunnen laten horen. We hebben gevraagd om demonstraties vooraf te melden aan de betreffende gemeente, zoals ook bij andere demonstraties gebruikelijk is. Gemeente en politie kunnen dan ook meedenken over hoe de demonstratie veilig kan plaatsvinden.  De acties van boeren in IJsselland zijn tot nu toe in goede samenwerking met de politie verlopen. Er is en blijft ruimte om te demonstreren met trekkers, maar niet op snelwegen. De politie gaat hierop ook handhaven. We hebben afgesproken om met elkaar in contact te blijven de komende tijd."