Projecten

Bereikbare binnenstad

Gastvrije stad

Zwolle wil een vaste positie behouden bij de top van de meest gastvrije binnensteden van Nederland. Goede bereikbaarheid van de binnenstad en parkeervoorzieningen dragen hieraan bij. Door de groei van de (auto)mobiliteit staat de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer, met name aan de westzijde van de binnenstad, onder druk. Ingrijpen is nu nodig.

Lees meer

Gastvrije verkeersregelaars

Zwolle heeft een pool van gastheren en –vrouwen die ingezet wordt om het verkeer te regelen op plekken en momenten dat dit nodig is. Het zijn verkeersregelaars met een gastvrije instelling en een goede kennis van de stad.

Wilt u dat uw bezoekers gastvrij worden ontvangen?

Ook voor bedrijven en organisaties in de regio Zwolle-Kampen is het mogelijk om de pool van gastvrije verkeersregelaars in te zetten. Dit tegen een voordelig tarief en gunstige voorwaarden.

Lees meer

Beter Benutten, slimmer reizen

Bent u werkgever en/of ondernemer in de regio Zwolle Kampen? Wilt u ook uw locatie bereikbaarder maken tijdens de spits voor uw werknemers of bezoekers?

Vanuit Beter Benutten kunnen wij uw ideeën ondersteunen met kennis en middelen om reisalternatieven te creëren.

Lees meer

Een toegankelijke stad voor iedereen

Zwolle wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. Dat stelt eisen aan de bereikbaarheid van de stad en de inrichting van de openbare ruimte. Iedereen moet de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo onafhankelijk mogelijke manier kunnen gebruiken. De uitgangspunten hiervoor hebben we vastgelegd in een gemeentelijke visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Lees meer