Verkeersbesluiten

Voor het veranderen van een verkeerssituatie is een verkeersbesluit nodig. Bijvoorbeeld bij het instellen van een maximumsnelheid, een parkeerverbod of een 30 km zone.

Het is noodzakelijk dat verschillende belangen goed worden afgewogen. Dit doet de gemeente Zwolle in overleg met de politie.

Besluiten

Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd.

U kunt de besluiten hier op de kaart inzien. Ze worden ook gepubliceerd op Staatscourant.nl

De besluiten liggen tevens ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.

Kaart

Op de kaart zijn de gebieden ingetekend waarvoor een procedure voor een verkeersbesluit loopt. Er zijn twee soorten besluiten:

  • Tijdelijk verkeersbesluit: bijvoorbeeld een wegafsluiting voor tijdelijke werkzaamheden.
  • Verkeersbesluit: bijvoorbeeld het instellen van snelheidsbeperkingen (30 km zone) of voorrangssituaties.

Klik op een locatie op de kaart voor meer informatie. Of zoom in voor een betere weergave. Als u zoekt op adres, voeg dan wel "Zwolle" toe.

Grote kaart openen (opent in nieuw scherm)

Noot: Dit zijn publicaties vanaf januari 2013

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen een voorgenomen besluit. Dit kan binnen zes weken na publicatie. Ga hiervoor naar zwolle.nl/bezwaarindienen.

Zelf verzoek indienen

U kunt zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Meer informatie

Bij vragen neem contact op met de gemeente Zwolle.