auto iconVerkeersproef tweerichtingsverkeer Van Karnebeektunnel

Zwolle wil meer verblijfskwaliteit toevoegen in het gebied tussen de Spoorzone en de binnenstad. Deze twee gebieden vormen in de toekomst samen het nieuwe centrumgebied.

We maken meer ruimte  voor voetganger en fiets en investeren in een aantrekkelijk openbaar gebied. De herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg zijn daar recente voorbeelden van. Op de Ooster- en Westerlaan en de Burgemeester Van Roijensingel gaan we hier de komende jaren verder mee.

Op deze pagina leest u over de verkeersproef met de openstelling van de Van Karnebeektunnel voor het autoverkeer in beide richtingen, de uitkomst daarvan en wat de gemeente met de resultaten van de proef gaat doen.

Waarom is een verkeersproef nodig?

Zwolle wil in het gebied tussen de Spoorzone en de binnenstad verder bouwen aan een aantrekkelijk openbaar gebied. Dit betekent ook dat het gebied autoluwer wordt. Dat kan als er een goed alternatief is zodat de auto niet meer door het gebied hoeft. 

De Van Karnebeektunnel kan deze functie vervullen. Daarom hebben wij vanaf december 2020 tot en met december 2021 een verkeersproef gehouden. We hebben de Van Karnebeektunnel opengesteld voor autoverkeer in beide richtingen. Hiermee krijgen we een goed beeld of de tunnel kan bijdragen aan een betere verblijfskwaliteit in Assendorp of dat het tot allerlei ongewenste effecten leidt. 

Hoe werkte de proef?

  • Voor een goede evaluatie is het belangrijk om vóór de start van de proef en tijdens de proef - op een aantal momenten - het verkeer te tellen op zes plekken: Westerlaan, Van Roijensingel, Hortensiastraat, Van Karnebeektunnel, Hertenstraat en Deventerstraatweg.
  • De proef is december 2020 gestart. We bevonden ons toen al in de Corona-pandemie. Het is bekend dat de hoeveelheid autoverkeer tijdens de pandemie wat lager ligt dan daarvoor. Bovendien was bij de start van de proef het Stationsplein voor autoverkeer afgesloten.
  • Om een representatief beeld te krijgen is de referentiesituatie voor de proef gekozen in 2019. Toen was er nog geen Corona en was het Stationsplein open. 
  • Tijdens de proef is op een drietal momenten geteld: in januari 2021, mei 2021 en november/december 2021. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat in januari en mei 2021 het Stationsplein dicht was voor autoverkeer en in november was het Stationsplein open. 
  • De proef is geëindigd in Coronatijd. Om een goede vergelijking te maken met de referentiesituatie voor de proef is een correctie uitgevoerd op de laatste telling in november/december. 

Wat zijn de resultaten?

Uit de verkeerstellingen tijdens de verkeersproef zijn de volgende conclusies te trekken:

  1. De openstelling van de Van Karnebeektunnel leidt tot afname van autoverkeer via de route Oosterlaan – Stationsplein – Westerlaan en verder richting de Veerallee. Daarmee draagt het bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied van Assendorp en het centrumgebied.
  2. De tunnel wordt vooral gebruikt door bestemmingsverkeer naar Assendorp en Pierik. Dit is ook de bedoeling. Doorgaand verkeer rijdt via de buitenring en sluipt niet via de tunnel.
  3. De nieuwe inrichting van het Stationsplein heeft geleid tot grote afname van het autoverkeer in de omgeving van het Stationsplein.

Wat zijn de reacties uit de omgeving?

Tussentijdse reacties die we uit de buurt gekregen hebben zijn overwegend positief. Een aantal bewoners geeft aan blij te zijn met de openstelling omdat ze zo minder hoeven om te rijden. We hebben geen klacht ontvangen over drukte in de tunnel. Wel hebben we een tweetal meldingen ontvangen over extra verkeer in de Hertenstraat. Sinds de openstelling van het Stationsplein is het aantal auto’s door de Hertenstraat fors afgenomen en lijkt dit probleem opgelost.

Wat doet de gemeente met de resultaten?

Op basis van de resultaten en de reacties uit de omgeving willen we het besluitproces in gang zetten om de Van Karnebeektunnel definitief open te stellen voor autoverkeer in beide richtingen. Hiervoor is een verkeersbesluit en mogelijk een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig.

Daarnaast gaan we onderzoeken welke fysieke aanpassingen in de tunnel en bij de aansluitende kruisingen nodig zijn en gaan we een onderzoek naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit doen.

Voordat we een besluit nemen horen we graag eerst van de bewoners in de omgeving van de tunnel of zij dezelfde ervaringen hebben. En wat de bewoners belangrijk vinden als we de tunnel definitief openstellen. Hiervoor ontvangen de bewoners een brief met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Hebt u vragen?

Heeft u over de verkeersproef tips, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met Team Spoorzone via het telefoonnummer 14038 of stuur een bericht naar spoorzone@zwolle.nl. U bent uiteraard ook van harte welkom op de inloopbijeenkomst op woensdag 16 februari  tussen 18:30 en 20:00 uur in Wijkcentrum De Enk (Enkstraat 67).

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle