Vernieuwen Oosterlaan en Westerlaan

Beeldtaal project Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan

Zwolle werkt hard aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Na de herinrichting van stadsentree Stationsplein-Stationsweg, pakken we de Oosterlaan en Westerlaan grondig aan. Van april 2022 tot mei 2023 veranderen deze lanen tot een prettige, gastvrije en klimaat-robuuste groene verbinding waar het prettig is om te verblijven. 

Op deze pagina leest u informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Bent u benieuwd naar de plannen en tekeningen, gaat u naar het ontwerp.

Impressie vernieuwde Oosterlaan.

Van 7 april 2022 tot medio juli 2022 vernieuwen we de Oosterlaan. Het werk vindt plaats tussen de kruising met de Venestraat en de kruising met de Van Karnebeekstraat / de Lensbrug (hoge spoorbrug). De Oosterlaan is in de komende zomervakantie helemaal klaar. Vervolgens werken we vanaf september 2022 tot medio mei 2023 verder aan de nieuwe inrichting van de Westerlaan. Hieronder zijn zes vragen over de uitvoering van het project. 

1. Wat gaat er gebeuren?

Op donderdag 7 april starten we met het verwijderen van het asfalt en andere bestratingen van de Oosterlaan. Om dit mogelijk te maken voeren mensen van de aannemer vanaf maandag in die week voorbereidende activiteiten uit, zoals het plaatsen van bouwhekken. Het werk gebeurt in verschillende delen/ werkvakken aan de Oosterlaan. De aannemer pakt tot medio juni 2022 het eerste deel / werkvak van de Oosterlaan aan, tussen de kruising met de Venestraat en de kruising met de Oosterstraat.

 

 

2. Blijft de Oosterlaan bereikbaar?

Nee, helaas moeten we door de activiteiten de Oosterlaan afsluiten voor het verkeer. Dit is nodig voor de veiligheid van de werkers, omwonenden en hun bezoekers en andere mensen die zich in de omgeving van de bouwlocatie verplaatsen. De bewoners en bedrijven van de Ooster- en Westerlaan en omgeving ontvangen een brief wanneer de verkeerssituatie door het werk aan de lanen voor hen wijzigt.  

3. Hoe wordt het verkeer omgeleid?

We zorgen dat de bewoners van de lanen en andere voetgangers via het trottoir en/of loopschotten de lanen kunnen bereiken. Fietsers worden omgeleid via de Van Karnebeekstraat, Hertenstraat, Terborchstraat, Stationsplein en omgekeerd. De omleidingsroute voor autoverkeer loopt via de Van Karnebeektunnel, IJsselallee, Nieuwe Veerallee en de Willemskade. De omleidingsroutes gelden van 4 april tot en met juni 2022 gedurende de bouwactiviteiten op de Oosterlaan. Omleidingsroutes voor verkeer van april t/m juni 2022

Omleidingsroute tijdens de herinrichting Oosterlaan in een pdf

4. Hoe ziet de planning eruit?

Het werk aan de lanen moet veilig voor iedereen verlopen. Daarom is de Oosterlaan in verschillende werkfasen opgedeeld. Dit zorgt voor veilige werkomgeving voor de mensen van de aannemer. En het houdt de panden aan de lanen bereikbaar voor de bewoners, bedrijven en hun bezoekers. Elke fasering heeft een eigen werkterrein en -periode. Let op: de onderstaande planning kan wijzigen bijvoorbeeld door het slechte weer. 

Fase 1: van begin april tot medio juni 2022

We werken in fase 1 aan de Oosterlaan tussen de kruising met Venestraat en de kruising met de Oosterstraat, aan de kant van de panden. Het werk gebeurt op de rijbaan, parkeerplekken en trottoir van de Oosterlaan. Gelijktijdig leggen we er ook een ruimte voor Kiss en Ride aan. Hier kunnen mensen straks reizigers brengen en ophalen. 

Fase 2a: van medio mei tot medio juni 2022

Het werkgebied in fase 2a is de Oosterlaan tussen het huisnummer 12 tot aan de kruising met de Oosterstraat, aan de kant van het spoor. In deze periode realiseren we het eerste deel van groene wadi, waar regenwater onder het bloeiende grasveld in de grond wordt opgevangen en opgeslagen. 

Fase 2: begin juni tot medio juli 2022

In deze fase werken wij in het laatste deel van de Oosterlaan tussen de kruising met de Oosterstraat tot voorbij de bocht bij de Van Karnebeekstraat, aan de zijde van de panden. Het werk gebeurt op rijbaan, parkeerplekken en het trottoir. 

Fase 3 en 3a: in juli 2022 

Het werk in fase 3a gebeurt op het gedeelte van de Oosterlaan tot de Lensbrug ook bekend als de ‘hoge spoorbrug’, aan de zijde van het spoor. We realiseren in deze periode het tweede deel van groene wadi waar straks regenwater onder het bloeiende grasveld wordt opgeslagen. 

In fase 3 werken we aan het gedeelte van de Oosterlaan bij de bocht/ kruising met de Van Karnebeekstraat, aan de zijde van de tunnel. 

5. Welke activiteiten worden er uitgevoerd?

Tot en met juli 2022 vernieuwen we de Oosterlaan. Het werk bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. We zorgen eerst dat het verkeer om de bouwlocatie wordt omgeleid.
  2. Nadat de bouwlocatie is afgezet met borden en bouwhekken verwijderen we alle verhardingen en voeren we deze af. Voorbeelden van verhardingen zijn het asfalt en de stoep. 
  3. Ook verwijderen we de bestaande regenwaterputten en de aansluiting op het riool. In de nieuwe situatie gaan we namelijk een drainagesysteem ingraven waar de regenwaterputten worden aangesloten. Hiermee kan het regenwater wegzakken in de ondergrond. Dit is beter voor het milieu omdat we voorkomen dat regenwater onnodig wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Regenwater is relatief schoon en hoeft daarom niet schoongemaakt te worden.
  4. Daarna brengen we een laag van 35 cm grove puin aan die met grof zand is gevuld. Als bij extreme regenval het water niet meer zo goed kan wegzakken in de grond wordt het tijdelijk opgeslagen in deze puinlaag.
  5. Als extra graven we nog een groene wadi in de berm van de Oosterlaan. Dit is een soort ondiepe greppel waar het overtollige regenwater uit het drainagesysteem en puinlaag in kan stromen. 
  6. Ook brengen we nieuwe grond aan op de plaatsen waar de nieuwe laanbomen straks komen.
  7. Nadat alle ondergrondse werkzaamheden gereed zijn, brengen we de nieuwe indeling van de Oosterlaan aan met trottoirbanden. Hierna komt de nieuwe bestrating met onder meer klinkers.
  8. In het najaar worden de werkzaamheden afgerond met het aanplanten van fraaie laanbomen en overige beplantingen.

6. Waar kan ik terecht met vragen?

Zit uw vraag hierboven niet tussen of hebt u een opmerking en/of tips? We horen deze graag van u. Stel uw vraag en deel uw opmerking en tips met Otto Offereins, de directievoerder bij de herinrichting van de Ooster- en Westerlaan. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar O.Offereins@zwolle.nl. U kunt Otto ook per telefoon bereiken via 14038 (lokaal tarief).  

directievoerder Otto Offereins