Nationale Boomfeestdag 2024

Viering Boomfeestdag op 7 maart in Zwolle

07 maart 2024
Homepage

Op donderdag 7 maart vierden gemeente Zwolle en ROVA samen met leerlingen van OBS de Campherbeek uit de wijk Berkum en de Geert Groteschool uit de wijk Wipstrik de Nationale Boomfeestdag. Dit jaar deden ruim 70 Zwolse kinderen mee aan de traditie van het planten van een boom. Onder leiding van medewerkers van ROVA plantten de leerlingen 37 bomen aan de Hessenweg. Wethouder Arjan Spaans gaf het startsein voor het planten van de bomen. Hij plantte met enkele kinderen de eerste boom. Daarna gingen de kinderen in groepjes samen verder. Dit jaar kreeg de Boomfeestdag een iets andere invulling dan vorige jaren. Nieuw was dat de leerlingen een natuur educatieve les over bomen kregen voorafgaand aan het planten.

Belang van bomen
Een actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen hebben namelijk verschillende functies: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. De gemeente en ROVA vinden de Boomfeestdag daarom ook een belangrijke gebeurtenis. Wethouder Spaans legt uit: "Wat de Nationale Boomfeestdag zo bijzonder maakt, is dat we op deze dag Zwolle een beetje duurzamer maken. Het is prachtig om juist de jonge kinderen hierbij te betrekken en hen te laten ontdekken waarom bomen zo belangrijk zijn voor het klimaat. Bomen en kinderen, beiden symbolen van de toekomst, gedijen het beste wanneer ze op de juiste manier worden verzorgd en laten groeien. Met het planten van deze bomen bouwen deze kinderen iets moois: een stukje fijner, groener toekomstbestendiger Zwolle!"

Spelenderwijs bewust worden van natuur en duurzaamheid
Nieuw dit jaar is dat de leerlingen voorafgaand aan het planten, les kregen over bomen en hun betekenis van natuurgids Bernadet van Veen van Eruit. Dat gebeurde op Landgoed Anningahof aan de Hessenweg. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om ook de jongste inwoners te betrekken bij biodiversiteit, klimaatadaptatie en een mooie leefomgeving. En wat is er nu leuker dan zelf meer te ontdekken over de natuur en wat bomen allemaal voor ons doen? Dat bomen bijvoorbeeld de lucht zuiveren en zorgen voor verkoeling als het warm is. Daarom leren de leerlingen wat een Keltische boomkalender is, hierin is hun geboortedag gekoppeld aan een boomsoort. Ook maken de leerlingen een xylotheek: een houten doosje waarin ze de kenmerken van “hun” boom kunnen verzamelen  zoals takjes, bladeren, maar ook interessante cultuurhistorische weetjes. Door kinderen spelenderwijs bewust te maken van de natuur en duurzaamheid, leggen we de basis voor een generatie die er mede voor zorgt dat de gemeente Zwolle in 2050 klimaatbestendig is ingericht. 

Ruimte voor meer bomen

De leerlingen plantten aan de Hessenweg vooral Hollandse lindes. Deze inheemse bomen groeien snel en worden behoorlijk groot. Hiervoor is genoeg ruimte in het buitengebied van Zwolle. Omdat de locatie ruimte biedt aan meer dan 37 bomen gaat de plantploeg van ROVA de komende periode nog meer bomen planten. Ruim 225 extra bomen van verschillende inheemse soorten, zoals beuken, lindes, eiken en populieren worden geplant bij de 27 al geplante bomen. Om de biodiversiteit nog verder te vergroten gaat de plantploeg van ROVA ook nog 350 meter haag en 260 m2 bosplantsoen aanplanten. Zo dragen de kinderen, de gemeente en ROVA samen bij aan een mooie biodiverse leefomgeving en daarmee het buitengeluk van inwoners.  

Samenwerking
De organisatie van de Boomfeestdag in Zwolle ligt in handen van de gemeente Zwolle in samenwerking met ROVA.

Foto's zijn gemaakt door ROVA.

Nationale Boomfeestdag 2024