Energietoeslag - bevestiging terugbetaling

Beste meneer/ mevrouw,

In onze brief van 4 april 2022 staat dat u de eenmalige energietoeslag van € 800 krijgt. Ook staat in de brief dat u de toeslag aan ons terug kunt betalen, als u deze niet wilt.

In deze brief leest u hier meer over.

Terugbetaling energietoeslag

U heeft de energietoeslag inmiddels aan ons terugbetaald. Deze brief is een bevestiging dat wij € 800 van u hebben ontvangen.

Het besluit

Met uw terugbetaling heeft u aangegeven dat u de energietoeslag niet wilt. Wij trekken daarom de beschikking van 4 april 2022 in. Dat betekent dat u op dit moment geen recht heeft op de eenmalige energietoeslag.

Opnieuw aanvragen

De energietoeslag is voor het betalen van de hogere energierekening. Misschien heeft u nu (nog) geen hogere energierekening, maar later in het jaar wel. Dat kunt u de energietoeslag nog aanvragen. Dat kan nog tot 1 oktober 2022. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.zwolle.nl/energietoeslag.

Belangrijke informatie

Bent u het niet eens met het besluit? In de bijlage leest u informatie over bezwaar maken.

Dit besluit is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet en de Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Zwolle 2022.

Heeft u vragen?
Kijk dan op www.zwolle.nl/energietoeslag. Of bel naar 14 038. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Hennie Duteweert

hoofd afdeling Inkomensondersteuning

 

Bijlage: Toelichting op het besluit

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met het besluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. We nemen dan samen met u deze brief of ons besluit door. Komen we er niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wilt u weten hoe u een bezwaarschrift kunt indienen? Informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl/bezwaar-en-beroep).

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u Digid nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen door deze te sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Administratie Bezwaarschriften

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt:
  • de datum en uw handtekening.

Dat staat zo in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift meesturen?

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt in dat geval de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U zijn te bereiken via het telefoonnummer, dat bovenaan deze brief staat. U kunt ook schriftelijk om informatie verzoeken. Wilt u dan wel uw naam, adres en kenmerk in uw brief vermelden?