Scholierenregeling 2020

U heeft over 2020 nog recht op de Scholierenregeling. Dat blijkt uit onze gegevens. U krijgt € 450 voor elk kind dat op 1 april 2020 bij u in huis woonde en die toen tussen de 12 en 18 jaar was. Dit geld heeft u inmiddels ontvangen op uw bankrekening.

Aanvragen niet nodig

Normaal gesproken moet u de Scholierenregeling aanvragen. Dat hoeft nu niet. Dat komt door het coronavirus.

Geld voor schoolspullen

Door het coronavirus moeten kinderen veel thuis onderwijs volgen. Daarvoor is het belangrijk dat ze goede schoolspullen hebben. De Scholierenregeling helpt daarbij. Met dit extra geld kunt u schoolspullen kopen. Heeft uw kind spullen voor school nodig? Overleg dan met school wat u zelf moet regelen. Zo kunt u het geld gebruiken waar het echt voor nodig is.

TIP: Andere regelingen

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom zijn er ook nog andere regelingen voor extra geld of ondersteuning. Kijk daarvoor op www.zwolle.nl/werken-en-inkomen of op www.swtzwolle.nl/werkeninkomen.

Kindregeling

Per 1 januari 2021 is de Scholierenregeling veranderd. De regeling is samengevoegd met de Activiteitenregeling en Vergoeding kunst en cultuur van Stichting Meedoen. Handig, want dan hoeft u zich nog maar voor 1 regeling aan te melden: de Kindregeling. In deze brief staat hoe u dit kunt doen.

Deze regelingen heten nu samen de Kindregeling:

  • Scholierenregeling (van de gemeente Zwolle)
  • Activiteitenregeling (van Stichting Meedoen)
  • Vergoeding kunst en cultuur (van Stichting Meedoen)

Voor wie?

De Kindregeling is voor kinderen tot 18 jaar, die zitten op de basisschool, het voortgezet onderwijs of het 1e of 2e jaar van het mbo. U moet voldoen aan de inkomensnorm. Op www.zwolle.nl/kindregeling ziet u wat de inkomensnormen zijn.   

Wat u kunt aanvragen

De Kindregeling is voor schoolkosten. Bijvoorbeeld een schoolreisje, rekenmachine, laptop, rugtas of de schoolbijdrage. De Kindregeling is er ook voor kunst en cultuur. Zoals dans- of muziekles, de theaterklas of scouting.

De vergoedingen in 2021

Dit zijn de maximale vergoedingen die u kunt krijgen in 2021:

Voor kinderen op de basisschool

Voor kunst en cultuur

€ 450

Voor schoolkosten (tot groep 8)

€ 150

Voor schoolkosten (groep 8)

€ 300

 

Voor kinderen op het voorgezet onderwijs, of 1e of 2e jaar mbo
Voor kunst en cultuur € 450
Voor schoolkosten € 470

Aanmelden

U kunt zich bij de gemeente Zwolle aanmelden voor de Kindregeling. Dat kan via www.zwolle.nl/kindregeling. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. Daarna kunt u de rekeningen naar de gemeente sturen. De gemeente betaalt de vergoeding direct aan bijvoorbeeld de school of theaterklas. U hoeft dus niets voor te schieten. U kunt het hele jaar door de rekeningen toesturen. Totdat u het maximale bedrag van de vergoedingen voor 2021 heeft bereikt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. We nemen dan samen met u dit besluit door. Komen we er niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In de bijlage van deze brief staat hoe u bezwaar kunt maken. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze brief? Neem contact met ons op en bel naar 14 038. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 uur en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

 

Hennie Duteweert

hoofd afdeling Inkomensondersteuning