Voorlopige regeling vergoeding ziekenvervoer jeugd GGZ

De gemeente Zwolle heeft een voorlopige regeling voor zittend vervoer voor cliënten jeugd GGZ.

Door financiële ondersteuning van minder draagkrachtige ouders kunnen kinderen met een beperking of ziekte de jeugdinstelling bezoeken.

De gemeente Zwolle is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdhulp. Voor cliënten met jeugd GGZ is daarmee het recht op een vergoeding voor zittend ziekenvervoer door de ziektekostenverzekeraar vervallen. De gemeente Zwolle heeft een voorlopige regeling tot 1 januari 2017 voor cliënten jeugd GGZ die een beschikking in 2014 van de Ziektekostenverzekeraar hiervoor hebben gekregen.

De gemeente Zwolle heeft de ouders van cliënten met een beschikking hierover met een brief geïnformeerd.

Nieuwe cliënten

Ook nieuwe cliënten kunnen in aanmerking komen voor de voorlopige regeling. Zij melden zich bij het Sociaal wijkteam en per situatie wordt bekeken of zij in aanmerking komen voor een vergoeding.

Ouders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van de kosten voor het vervoer van hun kinderen. Als ouders het vervoer niet zelf kunnen betalen, wordt per situatie bekeken of zij een vergoeding van de vervoerskosten voor hun kind krijgen.

Ouders regelen het vervoer zelf. Of zij regelen taxivervoer of zij brengen en halen het kind met het eigen vervoer.

Bijzonderheden

De gemeente werkt aan een definitieve regeling die vanaf 1 januari 2017 ingaat.

Ouders regelen zelf het vervoer met een (taxi)vervoerder en zij betalen de vervoerder; of zij brengen het  kind zelf naar de instelling met het eigen vervoer.

  • De kosten worden gedeclareerd met het declaratieformulier van de gemeente.
  • De declaratie moet bij de gemeente binnen zijn binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin het vervoer heeft plaatsgevonden. (dus voor 1 maart)
  • Bij declaraties na deze termijn, kan de gemeente een lagere vergoeding toekennen.
  • Eén jaar na de datum waarop het vervoer heeft plaatsgevonden, wordt geen vergoeding meer gegeven.
  • De onkostenvergoeding voor het eigen vervoer is € 0,31 per kilometer.
  • De originele taxinota’s worden meegestuurd worden met het declaratieformulier.
  • De minimale afstand is 6 km en de maximale afstand is 200 kilometer:
  • Berekening enkele reis op basis van de kortste route.
  • Parkeerkosten worden niet vergoed.

Ouders van cliënten met een beschikking van de ziektekostenverzekeraar en nieuwe cliënten melden zich bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

Na toekenning van de financiële vergoeding, krijgt men een beschikking van de gemeente Zwolle.

Declaratie

De vervoerskosten worden gedeclareerd bij de gemeente Zwolle met het declaratieformulier.

Vul het declaratieformulier in en voeg hierbij de gevraagde bewijsstukken zoals rekeningen en de beschikking van het Sociaal wijkteam of Ziektekostenverzekeraar.

declaratieformulier-vervoerskosten-jeugd-febr-2015.pdf

Sociaal wijkteam Zwolle www.swtzwolle.nl, telefoon 14 038

Ouders betalen de vervoerder, meestal een taxibedrijf. Ouders die het kind zelf halen en brengen krijgen een onkostenvergoeding van € 0,31 per kilometer.

De vervoerskosten kunt u declareren bij de gemeente Zwolle met het declaratieformulier.