locatie iconVoornemen tot aangaan pachtovereenkomst

Naam project

Voornemen tot aangaan pachtovereenkomst

Adres Nabij Ruimzichtweg 5 te Zwolle
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie S, nummers 3087 en 452

Perceelgrootte Circa 38.290 m²
Publicatiedatum 7 november 2023

De gemeente Zwolle is voornemens een pachtovereenkomst voor de duur van zes jaren aan te gaan met pachter, in ruil voor het beëindigen van een bestaande pachtovereenkomst op een andere locatie, ten behoeve van de realisatie van een oud jaagpad. 

Pachter is de enige serieuze gegadigde

De gemeente Zwolle is reeds een lange tijd bezig om het oude jaagpad langs het Zwarte Water open te stellen als wandelroute. Deze wens maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water & Vecht 2018-2022 van de Gebiedscoörporatie IJsseldelta.

Dit jaagpad kent zijn ontstaan sinds lange tijd en voorziet in een wandelpad vanaf Zwolle tot aan het huidige industrieterrein van Hasselt. Een groot deel van dit jaagpad is reeds lange tijd bij pachter in gebruik gegeven door de Gemeente Zwolle (betreft percelen kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie S nummers 35 en 446 en gemeente Hasselt sectie G nummer 269).

In ruil voor teruggave van deze grond ten behoeve van de realisatie van het voornoemde jaagpad, is de gemeente voornemens om de pachter vervangende pachtgrond aan te bieden aan de Ruimzichtweg zodat bovengenoemd uitvoeringsprogramma doorgang kan vinden.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst voor de locatie aan de Ruimzichtweg, t.b.v. de realisatie van het jaagpad langs het Zwarte Water.

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel.

De gemeente Zwolle en pachter zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien u een kort geding aanhangig maakt, verzoeken wij u dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen door hierover een mail (dan wel de conceptdagvaarding) te sturen naar het e-mailadres: secretariaat.zwvg@zwolle.nl.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer E. Jaspers via e.jaspers@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle