gebouw iconVoorzieningen in Nieuwe Veemarkt

De Bogenhal en de oude Elbertschool blijven behouden, maar krijgen wel een nieuwe functie.

De Bogenhal

De gemeente heeft de wens uitgesproken om de Bogenhal niet te slopen en nieuw leven in te blazen. De Bogenhal op het IJsselhallen-terrein wordt een hotspot die zorgt voor reuring, ontmoeting en ondernemen in de toekomstige stadsbuurt Nieuwe Veemarkt. Net zoals vroeger op de veemarkt. Zo wil de gemeente de unieke cultuurhistorische Bogenhal behouden voor de Kamperpoort en de stad.

Ontmoeten, ondernemen en creëren  
De Bogenhal bestaat uit een oppervlakte van circa 10.000 m2. De komende tien jaar blijft de Bogenhal in eigendom van de gemeente. De Bogenhal wordt dé plek op de Nieuwe Veemarkt waar bewoners, ondernemers en creatieve makers elkaar ontmoeten, samen ondernemen en creëren. Het gemixte programma voor de Bogenhal bestaat uit: kleinschalige kantoorfunctie, horeca, circulaire economie en creatieve en slimme (maak)industrie.

De Elbertschool

De Elbertschool is ook onderdeel van de herontwikkeling van het gebied van de IJsselhallen waar in de toekomst de stadsbuurt Nieuwe Veemarkt komt. Het oude monumentale schoolgebouw ligt op een plek waar oud en nieuw bij elkaar komen: de wijk Kamperpoort, de Meeuwenlaan en de Nieuwe Veemarkt.

Bewoners in Kamperpoort willen van het oude schoolgebouw een nieuwe plek voor de buurt maken. Dit wordt ondersteund door een motie van de raad, waarin gevraagd wordt om een maatschappelijke invulling te onderzoeken. Voor de nieuwe functie van het iconische gebouw gaat Zwolle tot en met eind 2024 samen met de wijkbewoners aan de slag met behulp van een kwartiermaker. 

Dit kan een mooie kans zijn om een plek te maken waar iedereen in de buurt terecht kan. Bijvoorbeeld voor leuke buurtactiviteiten en om elkaar te ontmoeten. Zo kan de Elbertschool een plek zijn waar oude en nieuwe bewoners elkaar leren kennen.  

Nieuwe functies voor De Elbertschool en De Bogenhal