Melkmarkt

Locatie: Melkmarkt, Binnenstad

Oppervlakte: 2.400 m2

Capaciteit: max.5.900 bezoekers

plattegrond-melkmarkt-zwolle.pdf

Sfeer

De Melkmarkt ligt midden in het centrum van Zwolle, tussen de Grote Markt en het Rodetorenplein. De Melkmarkt heeft historische panden aan beide zijden en is de hoofdstraat voor horeca, wonen, (winter)terrassen, evenementen en de vrijdag- en zaterdagmarkt.

De Melkmarkt wordt met name gebruikt als ondersteuning bij grote evenementen. Voorbeelden van evenementen op deze locatie: Koningsdag, Bevrijdingsdag, (op)tochten en braderieën/markten.

Ondergrond

De Melkmarkt is verhard met steen en keien. Op de middenzone staan bomen.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi schoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Vanwege de wekelijkse markten is de Melkmarkt op vrijdag van 8.00-15.00 uur en op zaterdag van 8.00-17.00 uur niet beschikbaar voor evenementen.
  • Sommige lichtmasten kunnen worden verwijderd tegen betaling.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ROVA via info@mooi-schoon.nl. Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Op de Melkmarkt zijn diverse standplaatsen,die op een aantal dagen zijn vergund.

 

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De genoemde bezoekersaantallen zijn op basis van de bruto oppervlakte. De inrichting van het terrein zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening vermindert het aantal beschikbare m2 en het bezoekersaantal.

De maximum bezoekersaantallen zijn als volgt te berekenen

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open lucht.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Voorzieningen op de locaties

Op de locaties zijn diverse voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht.

2016-11-techniek-aansluitingen-evenementen.pdf

Technische aansluitingen

De servicemedewerker of de marktmeester zorgt voor alle aansluitingen op de evenementen in Zwolle. De marktmeester is verantwoordelijk voor de marktkasten.

Voor het gebruik van de marktkasten, kunt u contact opnemen met de marktmeesters Henk Wissink of Dick Pluim. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Voor de overige stroom-, water- en rioolaansluitingen neemt u contact op met de servicemedewerker van ROVA via planningregioijsselvecht@rova.nl

Tarieven

De gemeente brengt voor het gebruik van gemeentegrond  precario in rekening.

Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de tarieven voor het gebruik van stroom, water en het starttarief. De tarieven voor 2017 zijn:

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief
Stroom € 0,30 cent per KWH inclusief BTW
Water € 2,10 per m3 inclusief 4% BTW
Starttarief € 50,00 voor aansluiting

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges en precario verschuldigd.