Rodetorenplein

Locatie: Rodetorenplein, Binnenstad

Oppervlakte: 2.400 m2

Capaciteit: max. 5900 bezoekers

plattegrond-rodetorenplein-zwolle.pdf

Sfeer

Het  Rodetorenplein biedt een mooi zicht op de Zwolse stadsgracht en de passantenhaven. Het plein ligt op de kop van de Melkmarkt. Door het water rondom het plein heeft het een rustige uitstraling.

Het plein is voetgangersgebied en is omringd door horeca, woningen en terrassen. Voor evenementen die een relatie hebben met het water is het een goede locatie. Ook is het Rodetorenplein geschikt als uitvalsbasis voor sportevenementen. Voorbeelden van evenementen die hier plaatsvinden: City Swim, Intocht van Sinterklaas, Zwolse Grachtenrace, start/finishlocatie voor wedstrijden en de Sterkste man.

Ondergrond

Het Rodetorenplein is gebouwd op het water en de ondergrond bestaat uit stenen en keien. Onder het plein bevindt zich een waterinfiltratie systeem waarmee regenwater in de bodem wordt opgevangen.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi schoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Het vaarseizoen loopt jaarlijks vanaf Koningsdag tot en met september. In deze periode is het niet mogelijk om gebruik te maken van het havenmeesterkantoor. Tijdens het vaarseizoen staat er een verzamel-afvalcontainer op het Rodetorenplein.
  • Verankering op het Rodetorenplein is mogelijk tot maximaal 30 cm in verband met de aanwezige persleiding van het riool.
  • Onder de rijbaan aan het plein liggen een tweetal mantelbuizen, hierdoor kunnen kabels getrokken worden naar de andere zijde van de rijbaan.
  • Sommige lichtmasten kunnen worden verwijderd tegen betaling.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ROVA via info@mooi-schoon.nl. Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Via het Rodetorenplein rijden stadsbussen. Hiermee moet u rekening houden. Als de veiligheid in het geding komt, kan een verzoek tot omleiding gedaan worden bij de gemeente. De gemeente zal een verzoek tot omleiding doen bij de provincie.

 

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De genoemde bezoekersaantallen zijn op basis van de bruto oppervlakte. De inrichting van het terrein zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening vermindert het aantal beschikbare m2 en het bezoekersaantal.

De maximum bezoekersaantallen zijn als volgt te berekenen

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open lucht.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Voorzieningen op de locaties

Op de locaties zijn diverse voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht.

2016-11-techniek-aansluitingen-evenementen.pdf

Technische aansluitingen

De servicemedewerker of de marktmeester zorgt voor alle aansluitingen op de evenementen in Zwolle. De marktmeester is verantwoordelijk voor de marktkasten.

Voor het gebruik van de marktkasten, kunt u contact opnemen met de marktmeesters Henk Wissink of Dick Pluim. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Voor de overige stroom-, water- en rioolaansluitingen neemt u contact op met de servicemedewerker van ROVA via planningregioijsselvecht@rova.nl

Tarieven

De gemeente brengt voor het gebruik van gemeentegrond  precario in rekening.

Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de tarieven voor het gebruik van stroom, water en het starttarief. De tarieven voor 2017 zijn:

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief
Stroom € 0,30 cent per KWH inclusief BTW
Water € 2,10 per m3 inclusief 4% BTW
Starttarief € 50,00 voor aansluiting

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges en precario verschuldigd.