Herdenkingen

Viering en herdenking 14 april

Aan de bevrijdingsdag van Zwolle op 14 april wordt jaarlijks aandacht besteed met twee herdenkingen door drie basisscholen. Leerlingen van groep 7 en 8 dragen dan eigen gedichten voor, zingen liedjes en maken muziek, waarna bloemen bij het monument worden gelegd.

De Geert Groteschool en Koningin Emmaschool organiseren jaarlijks op of rond 14 april een plechtigheid bij het monument aan het Ter Pelkwijkpark, bijgewoond door de burgemeester.

Lees meer

Adoptie oorlogsmonumenten

In Zwolle zijn alle oorlogsmonumenten geadopteerd door basisscholen. De scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij 'hun' monument op de datum die aanleiding was voor de oprichting ervan.

Lees meer

Herdenking 4 mei

Ieder jaar vindt op 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking in Zwolle plaats bij het centrale oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark, voorafgegaan door de Stille Omgang.

De Commissie Herdenking 4 mei Zwolle (gemeente Zwolle i.s.m. verschillende partijen in de stad) organiseert de Stille Omgang en de herdenkingsplechtigheid. Namens het openbaar bestuur nemen daaraan deel de (loco)Commissaris van de Koning, de burgemeester en enkele wethouders.  

Lees meer

Herdenking 5 mei

In Park de Wezenlanden vindt ieder jaar op 5 mei het Bevrijdingsfestival Overijssel plaats. De viering begint ’s ochtends bij het hoofdpodium in Park de Wezenlanden met het ontsteken van het bevrijdingsvuur dat atleten van Atletiekvereniging PEC 1910 uit Wageningen hebben opgehaald. De Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is de organisator.

De burgemeester houdt een toespraak en kondigt het openingsconcert aan. Ook de wethouders bezoeken het festival en vragen aandacht voor verschillende projecten.

Lees meer

Herdenking 15 augustus

Ieder jaar staan we in Zwolle op 15 augustus bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout stil bij alle militaire- en burgerslachtoffers die zijn omgekomen in Oost-Azië in de periode 1941-1962. 

Het monument werd in 2002 opgericht ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die de dood vonden door oorlog, bezetting, gevangenschap en terreur in Oost-Azië.

Het gaat om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog tijdens de Japanse bezetting (1941-1945), maar ook om gevallenen tijdens de Bersiap-periode (1945-1949) en de kwestie Nieuw Guinea (1949-1962)

Lees meer

Veteranendag

Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding in 2010 werd in Zwolle voor het eerst een Zwolse Veteranendag georganiseerd die voortaan ieder lustrumjaar een vervolg krijgt. Deze dag is bedoeld om ook op lokaal niveau te komen tot erkenning en waardering van veteranen.

Lees meer

Vlaginstructie Nederland en Zwolle

Net als andere gemeenten volgt Zwolle de landelijke vlaginstructie van de Rijksoverheid aangevuld met momenten die voor de stad van betekenis zijn, zoals de Bevrijdingsdag van Zwolle. Omdat de gemeente het belangrijk vindt aandacht te hebben voor inclusiviteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen gaat Zwolle op meer momenten in het jaar vlaggen. Dat geldt onder andere voor vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap.

Lees meer