Herdenkingen

In Zwolle zijn door het jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Op de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. In Zwolle zijn er herdenkingen op 14 april, 4 mei, 5 mei en 15 augustus.

Informatie over de invulling van deze herdenkingen staat op Zwolleviertvrijheid.nl.

Website Zwolle viert vrijheid

Vlaginstructie Nederland en Zwolle

Net als andere gemeenten volgt Zwolle de landelijke vlaginstructie van de Rijksoverheid aangevuld met momenten die voor de stad van betekenis zijn, zoals de Bevrijdingsdag van Zwolle. Omdat de gemeente het belangrijk vindt aandacht te hebben voor inclusiviteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen gaat Zwolle op meer momenten in het jaar vlaggen. Dat geldt onder andere voor vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap.

Lees meer

Veteranendag

Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding in 2010 werd in Zwolle voor het eerst een Zwolse Veteranendag georganiseerd die voortaan ieder lustrumjaar een vervolg krijgt. Deze dag is bedoeld om ook op lokaal niveau te komen tot erkenning en waardering van veteranen.

Lees meer

Adoptie oorlogsmonumenten

In Zwolle zijn alle oorlogsmonumenten geadopteerd door basisscholen. De scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij 'hun' monument op de datum die aanleiding was voor de oprichting ervan.

Lees meer