Herdenkingen

Viering en herdenking 14 april

Aan de bevrijdingsdag van Zwolle op 14 april wordt jaarlijks aandacht besteed met twee herdenkingen door drie basisscholen. Leerlingen van groep 7 en 8 dragen dan eigen gedichten voor, zingen liedjes en maken muziek, waarna bloemen bij het monument worden gelegd.

De Geert Groteschool en Koningin Emmaschool organiseren jaarlijks op of rond 14 april een plechtigheid bij het monument aan het Ter Pelkwijkpark, bijgewoond door de burgemeester.

Lees meer

Adoptie oorlogsmonumenten

In Zwolle zijn alle oorlogsmonumenten geadopteerd door basisscholen. De scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij 'hun' monument op de datum die aanleiding was voor de oprichting ervan.

Lees meer

Herdenking 4 mei

Ieder jaar vindt op 4 mei de jaarlijkse Dodenherdenking plaats bij het monument in het Ter Pelkwijkpark voorafgegaan door de Stille Omgang. De Commissaris van de Koning, de burgemeester en enkele wethouders nemen hieraan deel.  

Gedachtenisbijeenkomst Oosterkerk

Van 18.30 tot 19.00 uur is de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst in de Oosterkerk, georganiseerd door de Gedachteniswerkgroep 4 mei. Tijdens de bijeenkomst dragen de kinderen die de eerste, tweede en derde prijs bij de gedichtenwedstrijd hebben gewonnen hun gedicht voor.

Lees meer

Herdenking 5 mei

In Park de Wezenlanden vindt ieder jaar op 5 mei het Bevrijdingsfestival Overijssel plaats. De viering begint ’s ochtends bij het hoofdpodium in Park de Wezenlanden met het ontsteken van het bevrijdingsvuur dat atleten van Atletiekvereniging PEC 1910 uit Wageningen hebben opgehaald. De Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is de organisator.

De burgemeester houdt een toespraak en kondigt het openingsconcert aan. Ook de wethouders bezoeken het festival en vragen aandacht voor verschillende projecten.

Lees meer

Vieringen en herdenking 15 augustus

Bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout staat Zwolle ieder jaar op 15 augustus stil bij alle militaire en burgerslachtoffers die zijn omgekomen in Oost-Azië in de periode 1941-1962.

Het Indië- en Nieuw Guinea-monument werd in 2002 opgericht ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die de dood vonden door oorlog, bezetting, gevangenschap en terreur in Oost-Azië.

Lees meer

Veteranendag

Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding in 2010 werd in Zwolle voor het eerst een Zwolse Veteranendag georganiseerd die voortaan ieder lustrumjaar een vervolg krijgt. Deze dag is bedoeld om ook op lokaal niveau te komen tot erkenning en waardering van veteranen.

Lees meer

Vlaginstructie Nederland en Zwolle

Net als andere gemeenten volgt Zwolle de landelijke vlaginstructie van de Rijksoverheid aangevuld met momenten die voor de stad van betekenis zijn, zoals de Bevrijdingsdag van Zwolle. Omdat de gemeente het belangrijk vindt aandacht te hebben voor inclusiviteit en andere maatschappelijke ontwikkelingen gaat Zwolle op meer momenten in het jaar vlaggen. Dat geldt onder andere voor vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap.

Lees meer