Verkeersplan

Het verkeersplan geeft inzicht in de verkeersstromen van bezoekers en deelnemers en de gevolgen voor de omgeving (bewoners en bedrijven) en overige weggebruikers. Ook beschrijft u in het verkeersplan de maatregelen die u neemt. Houd in elk geval rekening met de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen en calamiteitenroutes.

Met een verkeersplan maakt het beeld van de verkeersstromen, de verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen duidelijk.

Een verkeersplan is in ieder geval nodig:

 • bij een (sport) evenement waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare weg;
 • bij evenementen waarbij de verkeersstromen anders dan normaal verlopen door een afsluiting en/of omleiding;
 • bij evenementen waarbij de verkeersstromen extra belast worden dan normaal door bezoekers, artiesten, VIP’s, medewerkers, leveranciers.

Inhoud verkeersplan

Beschrijf van onderstaande onderwerpen, de maatregelen en de afspraken die gemaakt zijn.

 • Bezoekers deelnemers evenement
  Op welke manier komen de bezoekers/deelnemers naar het evenement (openbaar vervoer, georganiseerd vervoer, auto, fiets, te voet) met een verdeling in percentages.
 • Verkeersmaatregelen
  Geef een overzicht van onderstaande verkeersmaatregelen zowel beschreven als op kaart. Met in- en uitstapplaatsen voor o.a. gehuurde bussen en openbaar vervoer.
 • Afsluitingen en/of omleidingen
  Geef aan of er gebruik gemaakt gaat worden van de rijbaan en/of parkeerterreinen of parkeervakken. U moet aangeven welke weg(en) en/of parkeervakken moeten worden afgesloten voor het verkeer en op welke tijdstippen (houd ook rekening met op- en afbouw).
 • Bordenplan
  Geef aan op welke locaties u borden wilt plaatsen, voor welk tijdstip(pen) de borden van kracht zijn en met welk doel de borden geplaatst worden.
 • Hekkenplan
  Geef aan op welke locaties de hekken worden geplaatst, voor welke tijdstippen de hekken nodig zijn en met welk doel de hekken geplaatst worden. Geef een overzicht van de hekken zowel beschreven met locatie en tijdstip als op kaart.
 • Bereikbaarheid
  Geef aan hoe de bereikbaarheid van de brandweer, ambulance en politie geregeld is. Denk hierbij aan een calamiteitenroute. Gedurende het evenement dient bij straatafsluitingen steeds een vrije doorgang gegarandeerd te zijn,  vrij van obstakels over een breedte van 3.5 meter. Geef ook aan hoe de bereikbaarheid voor omwonenden en bedrijven is geregeld. Bedrijven moeten zoveel mogelijk hun bedrijfsvoering kunnen uitvoeren.
 • (Fiets)parkeren en stallingen
  Geef aan welke parkeerfaciliteiten voor auto’s beschikbaar zijn
  Geef de locaties van de fietsparkeerplaatsen aan. De organisatie moet zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen, bijv. het plaatsen van extra fietsenrekken.
 • Inzet verkeersregelaars
  Geef aan of u verkeersregelaars wilt inzetten en lever een verzamellijst van de verkeersregelaars in. Stichting Verkeersregelaars Nederland informeert u over het aanmaken van een evenement, de mogelijkheden om verkeersregelaars uit te nodigen voor een bepaald evenement en de E-instructie. De gemeente Zwolle heeft een abonnement bij deze stichting.
 • Communicatie naar bezoekers en omgeving
  Geef aan hoe deelnemers, bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht worden over stremmingen, parkeerfaciliteiten en andere verkeersmaatregelen. Geef aan welke informatie wordt gecommuniceerd en van welke communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt.
 • Wie de verkeersmaatregelen uitvoert.