Cultuurbeleid

De gemeente Zwolle heeft een nieuwe Cultuurnota Zwolle 2016-2020. We hebben inwoners en betrokken partijen uitgedaagd om deze agenda samen vorm te geven.

Meer diversiteit, ruimte voor vernieuwing en experimenten, verbindingen met andere beleidsterreinen en onze rijke cultuurhistorie waren daarbij sleutelwoorden. (Coalitieakkoord 2014-2018).

Uiteindelijk willen we samen met de inwoners van Zwolle een cultureel klimaat scheppen dat ruimte biedt voor initiatieven, dat bruist, vernieuwend is en soms zelfs schuurt, dat creativiteit stimuleert, discussie oproept, kortom: kleur geeft aan de stad en waarmee we ons regionaal en landelijk kunnen profileren.

Samen met de stad

De voornemens in de Cultuurnota 2016-2020 zijn het afgelopen jaar onderwerp van gesprek geweest in tientallen individuele en groepsgesprekken, zowel met gesubsidieerde als ongesubsidieerde instellingen.

Uit deze gesprekken bleek dat Zwolle zich cultureel de laatste jaren volop heeft ontwikkelt. Daarbij leeft de ambitie om gezamenlijk de cultuurhistorie en het bredere Verhaal van Zwolle nog steviger neer te zetten en uit te dragen.

Ook is er de vraag om meer verbinding, netwerken, ontmoeting en samenwerking tussen en binnen diverse culturele sectoren. De ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen mag groter. De uitkomsten van al deze gesprekken zijn verwerkt in de Cultuurnota.

Uitvoering

Verder schetsen we enkele belangrijke ontwikkelingen en formuleren we onze opgave en doelen. Beschreven worden de hoofdroutes om deze te bereiken.

We gaan in op de uitvoering; wat blijven we vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid de komende jaren doen, waarmee stoppen we en wat gaan we nieuw of anders doen? Ten slotte worden de financiële kaders geschetst. De bijlagen bevatten een terugblik op de vorige cultuurperiode en gaat in op de relatie tussen cultuur en vastgoed.

Cultuureducatie

De gemeente Zwolle heeft ervoor gekozen om cultuureducatie per 1 januari 2015 anders te organiseren. De Stadkamer is het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs en culturele organisaties. Daarnaast beheren zij ook het fonds. De voorwaarden om een beroep te doen op dit fonds, staan op stadkamer.nl/cultuureducatie