Cultuureducatie

De gemeente Zwolle heeft ervoor gekozen om cultuureducatie per 1 januari 2015 anders te organiseren.

Dit doen we door op vier sporen in te zetten. Cultuureducatie in het:

  1. primair onderwijs
  2. voortgezet onderwijs
  3. in wijken
  4. via de amateurkunst.

De organisatie De Stadkamer, een fusie tussen Bibliotheek Zwolle en Muzerie, is hierin heel belangrijk.

De Stadkamer is het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs en culturele organisaties. Daarnaast beheren zij ook het fonds.

De voorwaarden om een beroep te doen op dit fonds, staan op stadkamer.nl/cultuureducatie