Extra subsidie voor kunst en cultuur in Zwolle

De coronacrisis heeft grote impact op de kunst- en cultuursector in Zwolle. Het culturele leven in onze stad is voor een groot deel stilgevallen.

Cultuur is erg belangrijk voor de vitaliteit en veerkracht van Zwolle. Een levendig artistiek en creatief klimaat is onmisbaar. De gemeente Zwolle wil culturele initiatieven behouden die van artistieke kwaliteit zijn en van belang voor de toekomst van de stad.

Er wordt daarom een extra financiële impuls gegeven. De gemeenteraad roept bovendien cultuurmakers en creatieve makers in de stad op om Corona-zomervakantieactiviteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.

Extra mogelijkheid voor aanvragen subsidie

Om nog in deze zomer een impuls te geven aan kunst en cultuur, wordt een extra mogelijkheid geboden voor het aanvragen  van subsidie, op basis van Hoofdstuk 1 van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

Algemene uitgangspunten:

Wij passen de beleidsmatige overwegingen van het raadsbesluit van 29 juni 2020 toe. Deze overwegingen zijn dat de subsidieverlening:

 • van belang is voor de vitaliteit van de veerkracht van de stad;
 • bijdraagt aan het behoud van de levensvatbaarheid van culturele initiatieven, die van artistieke kwaliteit zijn en van belang voor de toekomst van de stad;
 • past binnen de beleidslijnen van de Cultuurnota 2016-2020;
 • op een zorgvuldige en transparante wijze wordt toegekend;
 • is bedoeld voor professionele cultuurmakers en creatieve makers.

Bijzondere uitgangspunten:

 • Deze extra mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie wordt uitgevoerd volgens de ASV, Hoofdstuk 1;
 • De subsidieaanvraag wordt beoordeeld volgens de criteria zoals genoemd in artikel 1:3 van de ASV;
 • De extra mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie betreft uitsluitend incidentele subsidies;
 • Aanvragers kunnen zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen zijn;
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (datum van complete aanlevering van de vereiste stukken is leidend), zodat direct kan worden beoordeeld. Dit geeft de gewenste snelheid om nù te kunnen handelen.

Inhoudelijke beoordeling:

Bij de inhoudelijke beoordeling wordt vooral gelet op:

 • Originaliteit en de artistieke en/of creatieve kwaliteit van het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Het plan draagt bij aan het culturele imago en het culturele klimaat van Zwolle.
 • De ontwikkeling en uitvoering van het plan staan onder leiding van een of meerdere professionele cultuurmakers en/of creatieve makers, met aantoonbare ervaring en kwaliteiten.
 • Het plan wordt in Zwolle ontwikkeld, heeft een openbaar karakter en wordt uitgevoerd vóór 1 oktober 2020.  

Aanvragen

U kunt niet meer aanvragen. Het subsidieplafond van €30.000,- is inmiddels bereikt.

Subsidieplafond

De extra mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie heeft een subsidieplafond van € 30.000,-.

Ophoging budget subsidieregeling Cultuur & kwaliteit

De extra impuls wordt gebruikt om het budget van de subsidieregeling Cultuur & kwaliteit op te hogen. De regeling kent drie aanvraagronden. Onlangs is het budget van de aanvraagronde van 1 juni 2020 met € 30.000,- verhoogd naar € 58.000,-. De aanvraagronde van 1 oktober 2020 wordt op dezelfde wijze verhoogd naar € 58.000,-.  

Informatie

Voor informatie over deze regeling en de wijze van aanvragen zie de website: www.zwolle.nl/subsidieloket

Ophoging budget ArtPitch038

De regeling ArtPitch038 is een fonds en dat Stadkamer in opdracht van de gemeente Zwolle uitvoert. Het fonds stelt creatieve makers en professionele kunstbeoefenaars in staat om op een laagdrempelige manier een financiële bijdrage aan te vragen. Deze regeling is bedoeld om nieuwe en vernieuwende culturele en creatieve initiatieven te stimuleren: groots of kleinschalig en experimenteel.

Aanvragen

Dankzij de extra impuls voor kunst en cultuur kan het budget voor de ArtPitch038 editie 2020 worden opgehoogd. De inzendtermijn is inmiddels gesloten. De ingezonden pitches worden in september gepresenteerd. Door de extra impuls kunnen meer pitches worden gehonoreerd. 

Subsidieplafond

Het beschikbare budget voor de regeling ArtPitch038 was € 75.000,- maar wordt dankzij de extra impuls opgehoogd met € 45.000,- tot € 112.000,-.

Informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling staat op www.stadkamer.nl

Creatief talent gezocht voor de zomeractiviteiten

Zwolle wil jongeren en kinderen ook op cultureel gebied een mooie zomer bieden. Ben jij een cultureel professional en kan jij deze zomervakantie een workshop op artistiek/cultureel gebied verzorgen? 

Dan zoeken wij jou! Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en de financiële vergoeding op deze website van de Stadkamer.