Commissie Beeldende Kunst

De Commissie Beeldende Kunst is per 1 september 2018 opgeheven. Gemeente Zwolle werkt aan een nieuwe vorm van advisering waarbij het college van B en W wordt geadviseerd over kunst in de openbare ruimte door een onafhankelijke adviesgroep van deskundigen. Zodra deze adviesgroep is samengesteld, volgt op deze pagina nader bericht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Heersink van de gemeente Zwolle, tel. 14038, e-mail: w.heersink@zwolle.nl.