Nieuw toeristisch aanbod realiseren

Zwolle weet wat investeren in toerisme kan opleveren. Investeringen in Zwolse iconen, zoals Museum de Fundatie, heb­ben geresulteerd in economische spin-off en een groeiend aantal toeristische bezoe­kers.

Toeristisch perspectief 2030

Met het toeristisch perspectief wil Zwolle verder investeren in de vrijetijds­sector en het Zwolse karakter beter op de kaart zetten, passend bij de ambitie en schaalsprong van de stad. Zwolle moet nóg aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Dit perspectief geeft richting aan de wijze waarop we dat voor elkaar willen krijgen en bepaalt de koers voor investeringen in de toeristische infrastruc­tuur van Zwolle voor de komende jaren.

Downloads

Download hieronder het Toeristisch perspectief en de gemeentelijke visie en aanpak. Deze bestanden voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid.

Toeristisch perspectief Zwolle 2030.pdf

Toeristische visie en aanpak 2030.pdf

Hieronder vindt u de originele bestanden. Deze voldoen helaas niet aan alle toegankelijkheidseisen, maar geven wel een compleet beeld van de Zwolse ambities en het Zwolse karakter.  

Toeristisch Perspectief Zwolle 2030.pdf

Toeristische visie en aanpak_2030.pdf

Contact

Wanneer u zelf ideeën heeft, laat u dan inspireren door het Toeristisch Perspectief en de Toeristische visie en neem contact op met Marjan Willems via m.willems@zwolle.nl of 0610245433.