Warmtegids

We willen in 2050 een aardgasvrije en energieneutrale stad zijn. Omdat we geen fossiele brandstoffen meer willen verbranden, omdat de gaskraan in Groningen dicht gaat en omdat er duurzame alternatieven voorhanden zijn. In 2025 willen we 25% van het Zwolse energiegebruik binnen Zwolle duurzaam opwekken.

Op dit moment wordt het grootste deel van de warmte in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in Zwolle geleverd door het gebruik van aardgas. Van de 55.000 woningen in Zwolle is op dit moment het overgrote deel nog aangesloten op aardgas. Om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn, moeten we dus toe werken naar een tempo van 1500 woningen per jaar die van het aardgas af gaan.  

Zwolle is al begonnen

We beginnen niet bij nul. De afgelopen jaren zijn we al gestart met de eerste initiatieven voor aardgasvrije woningen. Nieuwbouwwoningen in Stadshagen worden al vanaf 2010 gebouwd zonder aansluiting op het aardgasnet. In plaats daarvan worden er all-electric concepten uitgerold. Zwolle kent inmiddels drie lokale warmtenetten waarop ongeveer drie duizend woningen zijn aangesloten. En de plannen voor het aardgasvrij maken van de wijk Berkum zijn in volle gang. Het is nu tijd om al deze initiatieven in samenhang te bekijken en in een centraal kader te plaatsen. Zwolle heeft behoefte aan een gezamenlijk beeld voor de aanpak om van het aardgas af te komen.

Alternatieve warmtebronnen

Deze warmtetransitie staat nog aan het begin en ontvouwt zich in volle vaart. De vraag is nu: welke alternatieven zijn er in Zwolle voor aardgas? Zijn die haalbaar en betaalbaar? Waar beginnen we en hoe gaan we stap voor stap naar een aardgasvrij Zwolle? Daarom hebben we een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van de verschillende warmtebronnen voor Zwolle.

Grofweg zijn er op dit moment drie alternatieven voor het opwekken van warmte: warmtenetten (gevuld met warm water), elektrische warmtepompen die warmte uit lucht, water of bodem halen en andere duurzame vormen van gas (waterstof, biogas). Voor de op te stellen Warmtegids is nu verkend welk systeem het meest voor de hand ligt in de verschillende wijken en typen woningen en welke wijken het eerst kunnen worden aangepakt. Voor Berkum, Brinkhoek en Veldhoek is een verdiepend onderzoek gestart om hier meer inzicht in te krijgen.

Begin 2019 zijn we over de uitkomsten van de verkenning in gesprek gegaan met de stad. En heeft een stadsbrede enquête plaatsgevonden. Heeft u vragen of wilt u reageren op de verkenning, dan kunt u contact opnemen met het energietransitieteam van de gemeente.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met energiemaatregelen of weten wat u kunt doen als u toe bent aan een nieuwe cv-ketel? Isoleren is altijd een goede eerste stap om het energieverbruik omlaag te brengen. Meer weten? Ga dan naar Energieloket Zwolle.

Presentaties informatieavond 12 maart 2019

Op 12 maart 2019 organiseerde gemeente Zwolle een informatieavond over geothermie en de warmtegids. De presentaties en het verslag vindt u hier:

PDFpresentatie_geothermie_12_maart_2019_.pdf

PDFpresentatie_warmtegids_12_maart_2019.pdf

Verslag van de avond

PDFverslag_informatieavond_geothermie_12_maart_2019.pdf