temperatuur iconWarmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen

We stappen de komende jaren over op duurzame energie. Het Rijk heeft in 2017 namelijk besloten dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor koken en verwarmen. Dit om onze CO2 uitstoot te verminderen. De overstap naar duurzame warmte voor alle gebouwen noemen we de warmtetransitie.

Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Wij stoten al honderden jaren zoveel CO₂ uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt en het klimaat verandert. We noemen dit klimaatverandering.

Om iets aan deze klimaatverandering te doen hebben bijna 200 landen samen afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste afspraken is dat alle landen gezamenlijk zorgen voor veel minder CO2 uitstoot. De komende jaren moeten we daarom voor bijna alles waar nu CO2 bij vrij komt een andere oplossing vinden. Zo ook in onze huizen.

Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Wij stoten al honderden jaren zoveel CO₂ uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt en het klimaat verandert. We noemen dit klimaatverandering. Om iets aan deze klimaatverandering te doen hebben bijna 200 landen samen afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste afspraken is dat alle landen gezamenlijk zorgen voor veel minder CO2 uitstoot. De komende jaren moeten we daarom voor bijna alles waar nu CO2 bij vrij komt een andere oplossing vinden. Zo ook in onze huizen. 

Nu worden de woningen in Zwolle nog bijna allemaal met aardgas verwarmd. In de toekomst komen hier verschillende technieken voor terug. Afhankelijk van de leeftijd van de woning, de wijk waar de woning staat, het type woning en de wensen van de woningeigenaar wordt er per woning een techniek gekozen die het best past. In een warmteplan per wijk zoeken we dit gezamenlijk uit. Het is de eigenaar van de woning die kiest welke warmteoplossing er in de woning komt.

De gemeente stelt de komende jaren een warmteplan op voor elke wijk. Holtenbroek, Aa-Landen en Berkum zijn als eerste wijken aan de beurt. In dit plan staat de meest geschikte warmteoplossing beschreven met een daarbij horend stappenplan en een inzicht in de kosten.

In dit plan staat niet precies welke woning welke duurzame warmteoplossing krijgt, wel wordt er per straat of type woning een advies gegeven. De eigenaar van de woning bepaalt uiteindelijk zelf welke warmteoplossing er in de woning komt.

Duurzame warmte technieken in Holtenbroek en Aa-landen

Er zijn verschillen manieren om onze woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen. Welke technieken waar mogelijk zijn hangt af van waar de woning staat en het type woning.  

In Holtenbroek en Aa-landen is een warmtenet één van de mogelijkheden die we onderzoeken. Een warmtenet is een netwerk van leidingen in de grond waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte kan worden gebruikt om woningen te verwarmen. 

In Holtenbroek en Aa-landen wordt gekeken of deze warmte uit de diepe bodem gehaald kan worden (geothermie). Daar waar woningen niet aangesloten worden op een warmtenet, kunnen woningen mogelijk worden aangesloten op warmtepompen. Een warmtepomp werkt een beetje als een omgekeerde koelkast, maar in plaats van kou wordt nu met behulp van stroom warmte gemaakt. Genoeg warmte om een goed geïsoleerd huis te verwarmen.

Een warmtenet is één van de mogelijke duurzame warmteoplossingen. Er is een kans is op een bron met aardwarmte (geothermie) in Dijklanden (Aa-landen). Daarom is een warmtenet met geothermie een mogelijkheid die de gemeente onderzoekt. Op dit moment staat nog niet vast dat er een geothermiebron komt in Zwolle-Noord. Daar doen verschillende organisaties onderzoek naar. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoeveel warmte er in de aarde zit en welke partijen deze warmte dan als eerste kunnen afnemen.

Meer informatie over de stand van zaken vindt u op de pagina Aardwarmte.

Het Rijk heeft de regierol voor de overstap naar duurzame energie neergelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten samen met organisaties en inwoners onderzoeken hoe wijken het beste kunnen overstappen naar duurzame warmte. Ook onderzoeken gemeenten samen met de mensen in de wijken welke duurzame warmtebronnen er voor de woningen en gebouwen zijn.

Voor de hele wijk onderzoeken we wat de meest geschikte alternatieve warmteoplossing is. Dit gaan we met elkaar doen. U kunt hierover meedenken als u dat wilt. Over de verschillende duurzame alternatieven voor aardgas, gaan we met de wijkbewoners in gesprek. We willen graag dat u meedenkt over de mogelijkheden. En ook over de stappen die we moeten zetten om Holtenbroek klaar te maken voor de stap naar duurzame warmte.

Wat de duurzame warmteoplossing voor u ook wordt, u kunt wel alvast wat doen om uw huis te verduurzamen.  Met bespaarmaatregelen werkt u toe naar het aardgasvrij maken van uw woning en brengt u uw energierekening omlaag. Zo kunt u radiatorfolie achter uw radiatoren plakken en tochtstrips onder uw deuren.

Ook grotere maatregelen zijn altijd goed om te nemen, zoals het plaatsen van beter geïsoleerd glas, extra isolatie in de vloer, muur of dak en het koken op inductie. Doe wat past bij uw situatie en werk zo stap voor stap toe naar een duurzamer huis. Op de website www.duurzaambouwloket.nl/zwolle is meer informatie te vinden over de maatregelen die u nu al kunt nemen.

In Holtenbroek en Aa-landen werken we in 2023 aan een warmteplan voor de wijk. Eind 2023 verwachten we aan te kunnen geven welke- alternatieve warmteoplossingen er in de wijken mogelijk zijn. Zolang de CV ketel het nog doet adviseren we daarom om deze te laten hangen en nog niet te vervangen. Zo kan iedereen eind 2023 of begin 2024 een keuze maken. Gaat de ketel toch kapot, dan adviseren we geen nieuwe CV ketel aan te schaffen, maar een CV ketel of hybride warmtepomp te huren.

Informatie over subsidies

Wilt u uw woning verder verduurzamen? Hiervoor zijn verschillende subsidies of leningen. Er zijn landelijke regelingen maar ook provinciale en gemeentelijke. Wilt u weten welke subsidies of leningen er zijn? Doe de subsidiecheck op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Informatie van de wijkinitiatieven

Op de site duurzaamholtenbroek.nl en groeneaa.nl vindt u ook veel informatie.  Kijk bijvoorbeeld eens hier voor een overzicht van energiebesparende maatregelen in je eigen huis

Warm Thuis Zwolle

Inwoners met een beperkt budget kunnen gratis hulp en materialen krijgen van Warm Thuis Zwolle om hun huis energiezuiniger te maken. Denkt u dat u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling kijk dan op de website van Warmt Thuis Zwolle. Lees alle voorwaarden voor koop- en huurwoningen.

Werkgroep Techniek

In navolging op de Klankbordgroep Geothermie start er een ‘werkgroep techniek’. U kunt hierin meedenken over de warmtetransitie en de beschikbare technieken in Holtenbroek en Aa-Landen samen met andere geïnteresseerde bewoners uit Holtenbroek en Aa-landen. De eerste bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden maar u kunt nog meedoen.

Het doel van de  werkgroep techniek is om gezamenlijk na te denken over welke techniekopties er zijn voor de wijken Holtenbroek en Aa-landen en wat de voor- en nadelen ervan zijn. We zijn vooral erg benieuwd hoe u hiernaar kijkt. Wilt u ook meedoen? Stuurt u dan een mail naar energietransitie@zwolle.nl