Wat de gemeenteraad besprak en besloot op 13 en 21 mei

23 mei 2024
Homepage

Op maandag 13 mei debatteerde de raad over de aanvullingen op de omgevingsvisie vanaf 2040 en over het sociaal domein. Ook sprak de raad met experts over oplossingen voor dak- en thuislozen. Op dinsdag 21 mei was er een besluitvormend raadsplein. We delen graag met u wat de gemeenteraad op deze avonden besprak en besloot.

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie

Elke gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op. In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze ruimte als het gaat om onderwerpen als water, milieu, natuur, energie, verkeer en vervoer, wonen en cultureel erfgoed. Ook Zwolle heeft een omgevingsvisie. Deze heet Ons Zwolle van morgen. Deze omgevingsvisie loopt tot 2030.  Op 13 mei debatteerde de gemeenteraad over de omgevingsvisie voor na 2030. De raad kon het college tijdens dit debat wensen meegeven voor de punten die vanaf dan worden toegevoegd aan de omgevingsvisie. 

Meer weten? Bekijk het raadsdebat hier terug.externe-link-icoon

Rondetafelgesprek Aanpak dak- en thuislozen

De gemeenteraad maakt zich zorgen over het aantal mensen dat op straat of langdurig in de opvang leeft. Daarom organiseerde de raad op 13 mei 2024 een rondetafelgesprek. De partijen gingen daarin met experts in gesprek over mogelijke oplossingen zodat niemand op straat hoeft te slapen in Zwolle.  

Meer weten? Bekijk het rondetafelgesprek hier terug.externe-link-icoon

Themadebat Sociaal Domein

Tijdens een themadebat gaan de raadsleden met elkaar in debat over een bepaald thema. Op 13 mei is dat het Sociaal Domein. Er staan verschillende informatieve nota's rondom dit onderwerp op de agenda. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat hun standpunten rond het thema en de nota's delen en strategische en inhoudelijke vragen stellen aan het college. Ook kunnen zij moties aankondigen en met elkaar bespreken.   

Meer weten? Bekijk het themadebat hier terug.externe-link-icoon

Besluitvormend raadsplein

Het raadsplein startte met een in memoriam van een oud-raadslid, Adri Wever. Vervolgens waren er twee insprekers over het bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a. De raad nam afscheid van raadslid Regien Courtz en besloot Jos Lippmann toe te laten als lid van de raad.  

De fractie van Swollwacht stelde mondelinge vragen aan de burgemeester over het verbieden van de ‘walk to the stadium’ van PEC supporters op zondag 19 mei. In de beantwoording legde de burgemeester uit hoe hij tot dit besluit was gekomen. 

Tijdens de vergadering zijn verder de volgende voorstellen aangenomen: 

  • Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 

  • Jaarrapportage afval- en grondstoffeninzameling 

  • Kleinere openingen restafvalcontainers en wegende afvalcontainer 

  • Programmeringsafspraken windenergie met provincie Overijssel 

  • Treasurystatuut 2024 

  • Wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen regio IJsselland 

  • Vaststelling bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a (nieuw voorstel) 

  • Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 

  • Benoeming lid Werkgeverscommissie en lid Auditcommissie 

Bij de behandeling van het voorstel over het gemeentelijk grondstoffenplan 2025-2023 werden twee moties ingediend en aangenomen: motie ‘Onderzoek verlagen drempels inleveren grof huishoudelijk afvalexterne-link-icoon’ en motie ‘Stimuleren wasbare luiersexterne-link-icoon’. Ook werd er een motie ingediend naar aanleiding van het themadebat Klimaat en Energie. Deze motie, genaamd ‘Veilig straatladenexterne-link-icoon’, werd raadsbreed gesteund.  

Meer weten? Bekijk de vergadering hier terug.externe-link-icoon