Wat doen medeinwoners?

Er zijn al allerlei ‘klimaatmakers’ actief in de stad. Een daarvan is de Klimaatactieve Seringenstraat. De bewoners hebben hun straat mooier, groener en klimaatrobuust gemaakt. Dat is een succes geworden door het samen te doen.

Wat hebben de inwoners bereikt?
Door de bodemsanering en de herontwikkeling van het garagecomplex te combineren met een slimme mix van maatregelen hebben we een ‘klimaatactieve’ Seringenstraat met:

  • een schone bodem;
  • 23 garageboxen met groene daken;
  • zonnepanelen in combinatie met een groen dak;
  • klimaatadaptieve opritten naar de garageboxen, met waterdoorlatende grastegels, infiltratiekratten en geveltuintjes langs de muren;
  • van het riool afgekoppelde daken van het garagecomplex en drie woonhuizen;
  • heringerichte achtertuinen, waarin meer rekening is gehouden met mogelijkheden voor infiltratie van regenwater, groen als maatregel tegen hittestress en de primeur in een particuliere tuin in Nederland: de regenwaterschutting;
  • achttien door de bewoners zelf (volgens instructie) aangelegde klimaatadaptieve geveltuintjes;
  • tevreden en blije ‘klimaatactieve’ bewoners en een mooi voorbeeldproject om door te geven;
  • bij de opening op 16 november 2017 zijn 2 bomen in de straat/begin oprit toegevoegd;
  • meer informatie staat in de nieuwsbrief en de website Klimaatactieve Seringenstraat, die een verzameling van foto’s, video’s en artikelen van dit initiatief biedt.

Film

Wat begon met een bodemsanering en ontwikkeling van een garagecomplex werd uiteindelijk een 'klimaatstraat'. In deze film kunt u volgen wat er gebeurd is en hoe inwoners het hebben aangepakt. 

De film is eind december 2017 tijdens de feestelijke oplevering van het project getoond. Wethouder Ed Anker plantte samen met waterschapsbestuurder Hans de Jong van het Waterschap Drents Overijsselse Delta twee bomen aan het begin van de oprit.

Het project is mede door subsidie van het waterschap mogelijk gemaakt, ook supermarkt Lidl heeft bijgedragen aan de geveltuintjes. De betrokkenen keken tevreden terug naar hoe het was, hoe ze een zomer in de rommel hebben gezeten en nu een mooi resultaat hebben bereikt. 

Olievlek

Mooi is ook dat klimaatactief handelen zich in de wijk als een ‘olievlek’ lijkt uit te breiden. Een groepje bewoners verderop in de straat heeft inmiddels ook infiltratievoorzieningen getroffen, een ander groepje overweegt dit ook te doen.

Op meer plekken willen bewoners werk maken vanhet planten van meer bomen in de Seringenstraat en de Klimopstraat.

Geveltuintje

Verder heeft een aantal Assendorpers het plan opgevat om meer geveltuintjes in Assendorp te stimuleren. Zij hebben hiervoor een website ontwikkeld.