Wat is Zwolle Gezonde Stad?

Zwolle Gezonde Stad is al jaren actief als beweging in Zwolle. Eerst met name gericht op jeugd en jongeren vanuit de JOGG aanpak. De laatste jaren heeft het zich steeds meer ontwikkeld tot het  netwerkplatform wat het nu is. De stadsdialoog is hierin een belangrijk onderdeel. Dit moet dé ontmoetingsplek worden waar we op basis van actuele thema’s het gesprek aangaan, verbindingen zoeken en initiatieven aanjagen. 

Zwolle Gezonde Stad wil een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren. Dat is het doel van Zwolle Gezonde Stad. Samen met inwoners een bijdrage leveren aan het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen ofwel het bevorderen van het gezondheidspotentieel door het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van gezond gedrag, het realiseren van een gezonde omgeving (het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze) en het realiseren van een goede verbinding van preventie en zorg.

Wat kan ik doen?

Jaarlijks worden er verschillende Stadsdialogen voor de hele stad of een specifieke wijk georganiseerd. De inhoud verschilt en is gebaseerd op actuele ontwikkelingen. Mogelijk ontstaan er uit deze stads- en wijkdialogen nieuwe initiatieven.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Siebren Groen, programma coördinator Zwolle Gezonde Stad via zwollegezondestad@ggdijsselland.nl.