Asbestbrand? Weet wat u moet doen

Brand. Iets waar u liever niet aan denkt. Toch kan er plotseling brand ontstaan. Bij een brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Asbest is zo’n gevaarlijke stof. De brandweer kan niet altijd direct vaststellen of er sprake is van een asbestbrand. Wel kunt u ervan uitgaan dat in veel oude(re) gebouwen asbest is verwerkt. Weet daarom wat u bij een (asbest)brand moet doen én laten.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die zijn opgebouwd uit kleine, naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Vanwege deze eigenschappen werd het tot 1994 gebruikt in gebouwen en woningen. In veel huizen van voor die tijd is asbest verwerkt in (golf)platen of vloerbedekking.

Wat is het risico?

Zolang de materialen waarin asbest is verwerkt niet beschadigen, zijn de asbestvezels niet gevaarlijk. Slijt de vloerbedekking of gaan de platen kapot dan komen de vezels in de lucht terecht. Ademt u grote hoeveelheden van deze vezels in over een langere periode in, dan is dit wel schadelijk voor uw gezondheid. Iemand die langdurig veel asbestvezels inademt, kan longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) krijgen. Na inademen duurt het meestal tientallen jaren voordat iemand daadwerkelijk ziek wordt.

Wat gebeurt er bij een asbestbrand?

Bij een brand kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Het kan gaan om vezels die door de hitte en rook worden meegenomen en verderop naar beneden komen, maar ook om brokstukken die op de grond terechtkomen en beschadigen op het moment dat iemand hier vervolgens over heen loopt of rijdt.

Wat doet de overheid?

De brandweer gaat bij vermoedens van asbest al tijdens de brand na of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. Blijkt het om een asbestbrand te gaan, dan wordt een asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld dat het verspreidingsgebied afzet. Daarna wordt de asbest opgeruimd. Allereerst worden de openbare wegen schoongemaakt. Daarna volgt de rest van het gebied.

Wat moet u zelf doen?

 • .... als u binnen bent:
  • blijf binnen
  • sluit de ramen en deuren
  • zet mechanische ventilatie uit
 • .... als u buiten bent:
  • ga naar binnen
  • loop zoveel mogelijk om de stukken asbest heen
  • trek uw schoenen buiten uit
  • spoel uw schoenen en uw broekspijpen af onder de kraan
  • sluit ramen en deuren
  • zet mechanische ventilatie uit
 • .... als er zichtbare brokstukken in uw huis terecht zijn gekomen
  • ga niet stofzuigen. Door te stofzuigen komen de asbestdeeltjes in de lucht terecht.