Hoogwaterof overstroming? Weet wat u moet doen

Nederland is een waterrijk land. Door veranderingen in het klimaat lopen we steeds meer risico op hoge waterstanden, dijkdoorbraken en overstromingen. Dit geldt ook voor Zwolle en omgeving. De overheid doet er alles aan om het risico hierop zo klein mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u met een overstroming te maken krijgt.

Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat u hier op voorbereid bent, zodat u weet wat u moet doen als het misgaat.

Wat gebeurt er bij hoogwater?

Aan het einde van de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater op de Nederlandse rivieren. Dit vanwege de grote hoeveelheid regen en smeltwater die in deze periode moet worden afgevoerd. Onze dijken en kades zijn daarop berekend. Toch kunnen de hoge waterstanden tot dijkdoorbraken en overstromingen leiden. De overheid is we daarom altijd alert.

Wat kunt u doen als het water stijgt?

 • Zorg voor een noodpakket met onder andere een radio op batterijen, dekens, een zaklamp, water en voldoende houdbaar voedsel.
 • Zoek belangrijke papieren bij elkaar en leg deze klaar. Denk ook aan uw medicijnen.
 • Breng uw waardevolle spullen naar de hoogste verdieping van het huis.
 • Ga na waar u terecht kunt als u uw huis moet verlaten.
 • Ga na of uw buren weten dat het water stijgt.

Wat doet u als het echt misgaat?

Het kan zijn dat u bij een dreigende overstroming uw huis moet verlaten. Als er nog tijd is, doe dan het volgende:

 • Plan uw route
 • Sluit gas, water en elektriciteit af
 • Trek stevige schoenen en dichte kleding aan
 • Neem uw belangrijke papieren en medicijnen mee
 • Ga na of uw buren weten dat ze weg moeten

Is er geen tijd meer om uw huis te verlaten, doe dan het volgende:

 • Ga naar het hoogste punt in huis
 • Volg de berichtgeving via de regionale calamiteitenzender (RTV Oost) of via www.crisis.nl

Wat doet de overheid?

Gemeenten en de provincie Overijssel werken nauw samen met Veiligheidsregio IJsselland, Rijkswaterstaat, de waterschappen en Defensie om overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan echter zijn, dat dit niet altijd lukt. De overheid doet er daarom alles aan om haarzelf én u zo goed mogelijk voor te bereiden op situaties waarin het toch misgaat.

Dit doen zij door zelf maatregelen te nemen, maar ook door u vooraf te informeren over de maatregelen die u kunt treffen. Zo zorgt u er samen met de overheid voor dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Is er sprake van hoogwater en een dreigende overstroming, dan zorgt het waterschap voor extra dijkbewaking. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de effecten van een mogelijke overstroming zoveel mogelijk te beperken. Gebieden die door het water bedreigd worden, worden in het uiterste geval geëvacueerd.

Meer weten?

Op www.risicokaart.nl kunt u zien hoe groot de kans op een overstroming is in het gebied waar u woont. Kijk voor meer informatie over hoogwater op de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/veiligheid. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Meer informatie over hoogwater en de maatregelen die u zelf kunt nemen, vindt u op onderstaande websites:

Meer informatie over wat u moet doen bij een dreigende overstroming vindt u op www.vrijsseland.nl