Wateragenda 'Zwolle Stroomt': zoeken naar bescherming tegen water

Als stad in een rivierendelta is water voor Zwolle een factor om altijd rekening mee te houden. Zo moeten we onder andere inspelen op klimaatveranderingen, waardoor de kans op overstromingen en extreem weer toeneemt.

De gemeenteraad heeft in maart 2015 de Wateragenda ‘Zwolle Stroomt!’ vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten benoemd om Zwolle tegen het water te beschermen.

Speerpunten

De Zwolse hoofddoelstellingen 'veiliger en robuuster’, ‘duurzamer en efficiënter’ en ‘aantrekkelijker en levendiger’ zijn gekoppeld aan speerpunten voor de komende drie jaar. De speerpunten zijn:

  • Het ontwikkelen van de Zwolse strategie tegen de klimaatsverandering
  • Het organiseren van de water- en klimaatbestendige ontwikkeling van de stad
  • De water- en klimaatopgaven aangrijpen voor de duurzame ontwikkeling van Zwolle

Impact

De opgaven en ontwikkelingen raken de stad direct: het voldoen aan de waterveiligheidsopgave zal een behoorlijke impact hebben op bewoners en bedrijven op en aan de dijken. Maar ook waterbestendig ontwikkelen, bouwen en beheren en weten wat er kan gebeuren bij een overstroming zijn onderwerpen die de komende jaren meer gaan spelen.

U kunt de Wateragenda ‘Zwolle Stroomt!’ hieronder downloaden

wateragenda-zwolle-stroomt-maart-2015.pdf