Webinar ouderenmishandeling

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Ouderenmishandeling, durf jij het te zien?

Webinar Internationale dag tegen ouderenmishandeling 15 juni 2021

Weet jij hoe je als zorgprofessional ouderenmishandeling signaleert? Tijdens het webinar 'Ouderenmishandeling, durf jij het te zien?' op 15 juni 2021 gaven we zorgprofessionals tips hoe hiermee om te gaan. Via deze pagina kijk je de webinar terug. Binnenkort verschijnen de powerpoint en andere relevante documenten van de webinar op deze pagina. 

Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer van ouderenmishandeling (Regioplan 2018). Ouderenmishandeling gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling. Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, seksueel misbruik, financieel misbruik of ontspoorde mantelzorg.

Weet jij hoe je ouderenmishandeling signaleert?

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling, om zo tijdig adequate hulp te bieden. Vandaar dat betrokken organisaties een webinar over ouderenmishandeling organiseren op 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Tijdens deze webinar leren zorgprofessionals risicofactoren en signalen herkennen, inclusief live trainingssessie met acteur hoe je je zorgen bespreekbaar kunt maken.

Webinar terugkijken

Via www.achterdevrdeur.nl/webinar kijk je het webinar terug. In het webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Signalen en vormen van ouderenmishandeling
  • Kadera casusbeschrijving ouderenmishandeling
  • Presentatie VR-bril Achter de VRdeur
  • Trainingsacteur gespreksvoering
  • Melding ouderenmishandeling – en dan?  

Het webinar is voor: hulpverleners uit sociale wijkteams, verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en andere zorgverleners die met ouderen werken, beleidsmakers, bestuurders en iedereen die geïnteresseerd is.

Het webinar is in samenwerking met Isala, Gemeente Zwolle, Kadera en Veilig thuis IJsselland aangeboden en biedt kennis, inspiratie en praktische tips.

Presentatie en documenten webinar

Binnenkort verschijnen hier de powerpoint en overige documenten die aan bod zijn gekomen tijdens het webinar.

Vragen? Neem dan contact op met Anoek Boers van Kadera via ABoers@kadera.nl