Bijstandsfraude melden

U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan. Door het te melden als u vermoedens van fraude heeft. Het melden van uw vermoedens heeft niets te maken met ‘verraden’. Het gaat namelijk over misbruik van publieke hulpmiddelen. En die hulpmiddelen zijn van ons allemaal.

Objectief

De gemeente neemt uw informatie in behandeling, controleert de informatie en beoordeelt de informatie objectief. Naar aanleiding hiervan kan een onderzoek worden gestart. Als u zich zorgen maakt over een kwetsbare burger die ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u dat ook bij ons melden. Daarvoor kunt u naar de pagina Melding Wmo gaan.

Vertrouwelijk

Soms durven mensen geen melding te doen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. U kunt uw melding anoniem doen en de gemeente Zwolle gaat altijd vertrouwelijk met uw melding om. Dat is vanzelfsprekend. Als u belt naar 14038 verbindt de telefonist u meteen door met de Sociale Recherche. U kunt ook het onderstaande internetformulier gebruiken en online bijstandsfraude melden.

Melding via internet

Vertel in uw eigen woorden wat voor melding u wilt doen van bijstandsfraude. Hoe meer gegevens u opschrijft, hoe beter de gemeente Zwolle uw melding kan beoordelen.

De gemeente vindt het prettig als u uw contactgegevens invult, maar dit is niet verplicht.

Bijstandsfraude online melden