Bijstandsfraude strenger bestraft vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 geldt de nieuwe Fraudewet en wordt bijstandsfraude nog strenger bestraft dan eerst.

Twee keer zoveel terugbetalen

In het kort gezegd komt het erop neer, dat er voortaan een boete betaald moet worden die even hoog is als het gefraudeerde bedrag. Iemand die fraudeert voor € 1.000 krijgt ook een boete van € 1.000 en zal dus € 2.000 terug moeten betalen aan de gemeente Zwolle.

Extra boete bij herhaling

Wanneer iemand opnieuw fraudeert wordt de boete nog extra verhoogd. Deze boete wordt verrekend met de uitkering. Dit kan betekenen dat iemand tijdelijk geen of weinig uitkering ontvangt.

Bijstandsfraude melden

Bijstandsfraude in Zwolle kan telefonisch (038-4982136) en via internet gemeld worden. Kijk hiervoor op zwolle.nl/bijstandsfraude.

Zie ook