Gevolgen bijstandsfraude

Wanneer u zich niet houdt aan de Wet werk en bijstand heeft dit gevolgen voor u. Uw bijstandsuitkering kan worden gestopt of verlaagd. Onterecht ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

Als een proces-verbaal wordt opgemaakt beslist de rechter welke gevolgen de fraude voor u heeft.

Maatregelen

Een 'maatregel' is een verlaging van uw bijstandsuitkering. Als u voor de eerste keer een maatregel krijgt opgelegd, duurt dit meestal één maand.

Handelt u binnen een jaar weer verwijtbaar, dan wordt de duur van de volgende maatregel verdubbeld of wordt uw uitkering met nog meer procent verlaagd.

Hoe ernstiger uw verwijtbare gedrag, hoe hoger de maatregel. Als u buiten uw schuld de voorwaarden niet bent nagekomen, krijgt u geen maatregel opgelegd. Wanneer u het niet eens bent met de maatregel kunt u bezwaar maken.

Voorbeelden waarin een maatregel wordt opgelegd

 • u reageert niet op een uitnodiging voor een gesprek
 • u solliciteert niet actief
 • u weigert algemeen geaccepteerd werk
 • u werkt niet mee aan een traject
 • u levert het rechtmatigheidsformulier te laat in
 • u komt de inlichtingenplicht niet na

Terugvordering

De gemeente Zwolle kan uw uitkering terugvorderen als u onterecht geld heeft ontvangen. Soms kan er verrekend worden in plaats van terug te vorderen. Tot drie maanden na ontvangst van uw inkomen kan dit nog.

Ook kan er teruggevorderd worden van gezinsleden en van partners waarmee u zonder het te vermelden samenwoonde.

Tot twintig jaar na dato kan een uitkering nog teruggevorderd worden, daarna niet meer. Als de vordering is ontstaan door een administratieve vergissing van de gemeente is dit twee jaar. Als u het niet eens bent met de terugvordering kunt u bezwaar maken.

Voorbeelden waarin een uitkering wordt teruggevorderd

 • u heeft ten onrechte te veel bijstand ontvangen
 • u voldoet niet aan de aflossingsverplichtingen van een als lening verstrekte uitkering
 • u heeft ten onrechte een voorschot op een uitkering ontvangen
 • achteraf beschikt u over voldoende financiële middelen voor de periode waarin bijstand is verstrekt
 • achteraf heeft u voor kosten waarvoor u bijstand heeft ontvangen een vergoeding gekregen van een andere instantie

Premies en belasting

Uitkering die wordt teruggevorderd, moet u bruto terugbetalen. Het bedrag wordt verhoogd met de afgedragen premies en belasting. Als deze nog verrekend kunnen worden met het UWV en de Belastingdienst betaalt u alleen de netto uitkering terug.
Beslagvrije voet

Wanneer u het terug te betalen bedrag in termijnen mag aflossen, wordt er rekening gehouden met uw persooonlijke omstandigheden. Het bedrag dat u niet voor aflossing hoeft te gebruiken is de beslagvrije voet. Meestal is dit 90% van de voor u geldende bijstandsnorm.

De beslagvrije voet kan hoger zijn wanneer dit noodzakelijk is door hoge woonkosten of zorgverzekeringspremies.