Inkomsten en bijstandsfraude

Om het recht op een bijstandsuitkering te kunnen beoordelen, moet u al uw inkomsten opgeven.

Informatie over uw inkomen

Naast de hoogte van uw inkomen moet u ook andere gegevens over uw inkomen verstrekken. Dit kan gaan om informatie over uw werkgever of uitkeringsinstantie, maar ook om gegevens over een zelfstandig bedrijf of alimentatie.

Zo bent u verplicht om te melden waar u werkt, op welke dagen en welke tijd. Als u zelfstandig opdrachten uitvoert wil de gemeente Zwolle weten wie uw opdrachtgever is. Als uw kinderen heeft die werken moet u aangeven waar ze dat doen.

Voorbeelden van inkomsten

 •  inkomsten uit loondienst
 •  inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep
 •  uitkering
 •  studiefinanciering
 •  alimentatie voor uzelf of voor kinderen
 •  voorlopige teruggave van de Belastingdienst
 •  huur, onderhuur en kostgeld
 •  afkoopsom bij ontslag

Kostendelersnorm bijstandsuitkering

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Uitzonderingen kostendelersnorm
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
 • kamerhuurders met een contract en die een commerciële huurprijs betalen
 • kostgangers met een contract die een commerciële prijs betalen

Inkomsten en vermogen van huisgenoten
Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand. Dit is wel zo als u samenwoont met uw echtgenoot of een gezamenlijke huishouding voert met iemand.