Inkomsten en bijstandsfraude

De gemeente Zwolle wil goed beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Daarom heeft de gemeente een overzicht van uw inkomsten nodig.  

Informatie over uw inkomen

Naast de hoogte van uw inkomen moet u ook andere gegevens over uw inkomen doorgeven. Dit kan gaan om informatie over uw werkgever of uitkeringsinstantie, maar ook om gegevens over een zelfstandig bedrijf of alimentatie. Zo moet u melden waar u werkt, op welke dagen en op welke tijden. Als u zelfstandig opdrachten uitvoert wil de gemeente Zwolle weten wie uw opdrachtgever is. Als u kinderen heeft die werken moet u doorgeven waar ze dat doen.

Voorbeelden van inkomsten:

 • Inkomsten uit loondienst
 • Inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep
 • Uitkering
 • Studiefinanciering
 • Alimentatie voor uzelf of voor kinderen
 • Voorlopige teruggave van de Belastingdienst
 • Huur, onderhuur en kostgeld
 • Afkoopsom bij ontslag

Kostendelersnorm bijstandsuitkering

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, de gemeente Zwolle uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • Jongeren tot 21 jaar
 • Studenten die voor hun opleiding studiefinanciering krijgen
 • Studenten die een tegemoetkoming krijgen voor hun studiekosten
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
 • Kamerhuurders met een contract die commerciële huur betalen
 • Kostgangers met een contract die een commerciële prijs betalen

Inkomsten en spullen van huisgenoten

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het de spullen van andere huisgenoten niet mee voor het recht op bijstand. Dit is wel zo als u samenwoont met uw echtgenoot of een gezamenlijk huishouden heeft met iemand.