Opsporing bijstandsfraude

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

De Sociale Recherche Zwolle en omstreken onderzoekt fraude in Zwolle, Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen en Zwartewaterland.

Door het uitgebreide werkgebied worden in de regio veel verbanden gelegd tussen vermoedens van fraude.

In Zwolle vormt de Sociale Recherche samen met de consulenten handhaving een team met een duidelijke taak: het opsporen van uitkeringsfraude. Het team werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en diverse andere landelijke opsporingsdiensten.
Controle van gegevens

De gemeente Zwolle vergelijkt de gegevens die u opgeeft met die van andere instanties. De koppeling van gegevens en de nauwe samenwerking levert veel informatie op.

Voorbeelden van informerende instanties

 • Belastingdienst
 • UWV
 • DUO-IB-Groep
 • Kadaster
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Zorgverzekeraars

Huisbezoek

Het is toegestaan om u thuis te bezoeken zonder u dit vooraf te laten weten. Bij een huisbezoek wordt gecontroleerd of u woont op het adres wat u heeft opgegeven. Ook wordt gekeken of er nog meer mensen in het huis wonen.

Themacontrole

Regelmatig onderzoekt de gemeente Zwolle alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen op een bepaald thema. Zo'n onderwerp kan bijvoorbeeld het bezit van een auto zijn of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een dergelijk onderzoek kan dan gaan over het aantal auto's die iemand op zijn naam heeft staan en over de waarde van de auto.

Inlichtingenbureau

De gegevens van uitkeringsgerechtigden worden ook verzameld door het landelijke Inlichtingenbureau. Alleen gegevens die nodig zijn voor de wettelijk vastgestelde taken worden gebruikt. Bij het gebruik van de gegevens is uw privacy wettelijk beschermd.

Iedere maand stuurt de gemeente Zwolle de Burgerservicenummers (BSN) van alle uitkeringsgerechtigden naar het Inlichtingenbureau. Het gaat om het Burgerservicenummer van iedere persoon die betrokken is bij een uitkeringssituatie.

Samen met het Burgerservicenummer ontvangt het Inlichtingenbureau ook de begindatum van de uitkering en de eventuele einddatum. Dit is omdat alleen de periode waarin uitkering wordt ontvangen onderzocht mag worden.

Voortdurend vergelijkt het Inlichtingenbureau hoe uw gegevens bekend zijn bij diverse instanties. De resultaten stuurt het Inlichtingenbureau naar de gemeente Zwolle.

Instanties waarvan het Inlichtingenbureau de gegegevens vergelijkt

 • Belastingdienst
 • UWV
 • Sociale Diensten
 • DUO-IB-Groep
 • Dienst Justitiële Inrichtingen

Rechten & plichten

U bent verplicht om alle informatie te geven die nodig is voor het beoordelen van uw recht op bijstand. Dit betekent dat u ook alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet melden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Zwolle.

U hebt het recht om de gegevens in te zien die het Inlichtingenbureau over u vastlegt. Hiervoor kunt u bij het Inlichtingenbureau via het inzageformulier een verzoek indienen.