Vermogen en bijstandsfraude

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft mag u nog steeds vermogen hebben. Maar de waarde van uw vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Hoe hoog uw vermogen mag zijn verschilt per uitkeringssituatie. De hoogte van het maximale bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Berekening vermogen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt wordt uw vermogen vastgesteld. Dit wordt gedaan door de waarde van uw bezittingen te vergelijken met uw schulden. Als u meer schulden dan bezittingen heeft , kunt u een negatief vermogen hebben.

Bij de berekening van het vermogen worden de bezittingen meegeteld van alle personen die deel uitmaken van uw (gezins)uitkering. Dus ook de bezittingen van kinderen.

Alles vermelden

U bent verplicht om al uw bezittingen op te geven. Als u dit niet doet is het mogelijk dat uw bijstandsuitkering beëindigd wordt en moet u de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen.

Wanneer u geld ontvangt, bijvoorbeeld door een erfenis of een loterij, moet u dit melden. Ook als uw bezittingen meer waard worden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld als u aandelen heeft die in waarde stijgen.

Ook kan uw vermogen toenemen wanneer u minder schulden heeft dan eerst. Bijvoorbeeld omdat u iets niet meer hoeft terug te betalen. Het verschil tussen uw bezittingen en schulden wordt dan kleiner, waardoor de waarde van uw vermogen stijgt. Ook dit moet u melden.

Bezittingen in het buitenland

Wanneer u bezittingen in het buitenland heeft moet u die ook vermelden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vermogen dat u in Nederland heeft of in een ander land. Dus de waarde van bijvoorbeeld een huis of stuk grond in het buitenland wordt opgeteld bij uw vermogen.

De gemeente Zwolle heeft middelen om te controleren of u waardevolle bezittingen heeft in het buitenland.

Vermogen tegoed

Mogelijk heeft u vermogen waar u nog niet over kunt beschikken. Na een relatiebreuk kan het soms even duren voordat de bezittingen zijn verdeeld. Of u erft geld van iemand die is overleden, maar heeft dit nog niet ontvangen. Ook kunt u nog een bedrag tegoed hebben uit een verzekering.

Ondanks dat u het vermogen dan nog niet tot uw beschikking heeft, is het wel van belang voor het vaststellen van uw vermogen en het recht op uitkering.