Wonen en bijstandsfraude

Hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor het recht op bijstand.

Uw woonsituatie bepaalt voor een groot deel of u wel of niet een bijstandsuitkering kunt krijgen. Ook de hoogte van de bijstandsuitkering wordt bepaald door uw woonsituatie.

Waar woont u

Niet altijd is het adres waarop iemand staat ingeschreven ook het adres waar diegene woont en slaapt.

Vragen voor het vaststellen van het woonadres

 • Woont u op het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeente Zwolle?
 • Verblijft u in een inrichting, instelling of gevangenis?
 • Huurt u een kamer, woning, woonwagen of woonboot?
 • Is de woning, woonwagen of woonboot waar u woont uw eigen bezit?

Wie wonen op uw adres

Het maakt uit of u alleen woont of met meerdere personen.

Vragen om vast te stellen wie op een adres verblijven

 • Woont u samen? Getrouwd of ongetrouwd
 • Verblijven op uw adres kinderen van uzelf en/of uw partner?
 • Heeft u broers, zussen of ouders die op uw adres verblijven?
 • Zijn er andere personen die op uw adres verblijven, zoals kamerbewoners of kostgangers?
 • Deelt u de kosten van het huishouden met iemand anders? Bijvoorbeeld woonkosten en kosten van eten en drinken of gezamenlijk aangeschafte spullen.
 • Woont u samen met een ex-partner waarmee u getrouwd bent geweest, eerder mee hebt samengewoond of met wie u een samenlevingscontract hebt gehad?
 • Mits het geval: hoe verklaart u dat u bij een andere instantie hebt aangegeven dat u met iemand samenwoont op uw adres?
 • Verblijft de vader of moeder van uw kind op uw adres terwijl u daar geen relatie meeheeft?
 • Woont er iemand bij u voor wie u zorgt of die voor u zorgt maar waarmee u geen relatie heeft?

In huis kijken

De gemeente Zwolle kan u vragen om in uw huis te mogen kijken. Zo'n huisbezoek is bedoeld om uw leefsituatie vast te stellen. Als u weigert hier aan mee te werken en ook niet op een andere manier uw leefsituatie kunt aantonen, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd.

Als de gemeente Zwolle een redelijk vermoeden van fraude heeft en u niet toestaat om in uw huis te laten kijken wordt uw bijstandsuitkering zelfs gestopt of uw aanvraag daarvoor afgewezen.