Schulddienstverlening voor ondernemers

Uw onderneming onze zorg

Heeft u als ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf financiële problemen? En twijfelt u of u wel door kunt gaan met uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op  met het Team Schuldsanering & Ondernemers van de gemeente Zwolle. Dit team kan u helpen met het aanpakken van uw schulden. Daarbij is het uitgangspunt: de continuïteit van uw onderneming.

Schulddienstverlening voor ondernemers

Bij een schuldregeling voor ondernemers treffen we samen met u en uw crediteuren een minnelijke regeling voor de totale schuld. Minnelijk betekent: zonder tussenkomst van de rechter. We willen samen een regeling treffen voor de (totale) schuld, zodat uw onderneming kan voortbestaan. U moet dus wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Een minnelijke regeling kan:

In de module Schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening aan Ondernemers staat het kader voor NVVK-leden. Hierbinnen vindt schuldhulpverlening aan ondernemers plaats. In deze module vindt u ook meer informatie over spaarsanering en bedrijfssaneringskrediet.

Krediet of sanering?

In het advies wordt samen met u beargumenteerd een keuze gemaakt voor één van beide mogelijkheden. Bedrijfssaneringskrediet heeft de voorkeur, als dit mogelijk is. Een spaarsanering wordt alleen ingezet als een krediet niet mogelijk is. Soms is de keuze nog niet duidelijk te maken en moeten we afwachten tot meer gegevens bekend zijn.

Samenwerken

Bij het oplossen van uw schulden werkt Team Schuldsanering en Ondernemers samen met het Regionaal bureau zelfstandigen van de gemeente Zwolle (Rbz). Dit bureau werkt net als wij in regionaal verband. 

Ondernemers die zijn gevestigd in de volgende gemeentes kunnen geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies:

  • Hattem
  • Heerde
  • Kampen
  • Nunspeet
  • Zwolle

De gemeente Zwolle is lid van de NVVK. Dit is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK werkt via gedragscodes en modules. Hierdoor bent u verzekerd van onpartijdige en professionele hulp.

Contact

Voor advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Team Schuldsanering & Ondernemer van de gemeente Zwolle, telefoon 038 – 498 31 69 of via e-mail TeamSO@zwolle.nl