Detentie en gevolgen bijstandsuitkering

Als u in een gevangenis, huis van bewaring (tijdens voorlopige hechtenis), penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek verblijft, hebt u geen recht op een uitkering (art. 13 Wwb). Alleen als u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting verblijft, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering.

Wij vragen u dringend om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Zwolle. Bent u niet in staat om te bellen of te mailen, vraag dan een Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening om contact op te nemen.

Als u niet op tijd contact opneemt kan er teveel uitkering worden betaald, wat van u teruggevorderd wordt. Ook kan er een maatregel worden opgelegd. Voorkom dit.