Digitaal wijzigingen doorgeven uitkering

Het digitale wijzigingsformulier is alleen bedoeld voor mensen waarmee is afgesproken dat ze geen maandelijks, papieren rechtmatigheidsformulier thuis ontvangen.

Let op: als u wél maandelijks een papieren rechtmatigheidsformulier per post ontvangt, gebruikt u dat formulier om wijzigingen door te geven. Niet het digitale formulier.

Informatieplicht
Als u een uitkering ontvangt van de gemeente Zwolle, moet u direct alle informatie doorgeven die nodig is om uw recht op uitkering en de hoogte daarvan vast te stellen.

U moet bijvoorbeeld doorgeven of u met iemand samenwoont of gaat samenwonen. Want hoe u woont en met wie is heel belangrijk voor het recht op bijstand. Ook moet u het melden als u geld verdient of een erfenis hebt gekregen. Zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen.

Alle wijzigingen die van belang zijn voor uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering moet u direct doorgeven aan de gemeente Zwolle. Dit geldt voor alle uitkeringen die u ontvangt van de gemeente Zwolle.

Om gebruik te kunnen maken van het digitaal doorgeven van wijzigingen moet u een ontheffing hebben ontvangen van de gemeente Zwolle. De ontheffing houdt in dat u niet maandelijks een rechtmatigheidsformulier per post hoeft op te sturen.

Online doorgeven

Geef hier uw wijziging online door. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Wijzigingen doorgeven met het digitale formulier

Als u over dit formulier vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Geef bij twijfel altijd de informatie door. Hiermee voorkomt u onduidelijkheid, ook als u niet zeker weet of het hoeft. Neem contact op met de gemeente Zwolle als u advies of hulp nodig heeft.

Zie ook: weethoehetzit.nl

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl