Individuele Studietoeslag

Met een diploma op zak hebben jongeren met een beperking betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ben je student, maar is het door een beperking moeilijk om naast je studie een bijbaan te hebben? Dan heb je mogelijk recht op Individuele Studietoeslag.

De Individuele Studietoeslag is maximaal € 3.718 per jaar.

Om de Individuele Studietoeslag aan te kunnen vragen, moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn.
  • In Zwolle wonen.
  • Studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten ontvangen. Of je komt hiervoor in aanmerking.
  • Géén Wajong-uitkering van UWV ontvangen.
  • Niet meer vermogen hebben dan je voor de bijstand mag hebben. Zie zwolle.nl/bijstandsnormen.
  • Een verblijfsstatus hebben, waarmee je aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering.
  • Ondanks jouw beperking wel kunnen werken. Maar het lukt je niet om het wettelijk minimum loon te verdienen als je fulltime zou werken en geen studie zou volgen.

Op tijd aanvragen
Vraag de toeslag op tijd aan, bij voorkeur voordat je je studie start. Als je de toeslag toegewezen krijgt, ontvang je de toeslag namelijk vanaf de datum van je aanvraag. Vraag je de toeslag later in je studie aan, dan ontvang je mogelijk een minder hoge toeslag.  

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, moet je het formulier volledig invullen en ondertekenen. Ook moet je de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken
Aanvraag Individuele Studietoeslag.pdf

Papieren formulier

Wil je het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

Je kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

  • opsturen naar (een postzegel is niet nodig):

Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

  • zelf (eenvoudig en snel) met eventuele bewijsstukken inleveren via de scanbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle
  • inleveren bij de balie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle

* Let op:
De originele bewijsstukken houd je zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vind je het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle kan je hier bij helpen. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over de aangifte neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.