Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking om een studie te kunnen volgen.

Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

De individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 3.638 per jaar.

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Zwolle.
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten. Of u komt hiervoor in aanmerking.
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV.
 • U bezit niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. Zie zwolle.nl/bijstandsnormen.
 • U heeft, mits van toepassing, een verblijfsstatus waarmee u aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering.
 • Ondanks uw beperking bent u in wel staat om te werken, maar het lukt u niet om het wettelijk minimum loon te verdienen als u fulltime zou werken en geen studie volgt.

Aanvragen individuele studietoeslag
De afdeling Inkomensondersteuning behandelt uw aanvraag. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u het formulier  volledig invullen en ondertekenen. Ook moet u de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken
aanvraagformulier-individuele-studietoeslag.pdf

Telefonisch

U ontvangt het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag thuis wanneer u belt naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier zonder postzegel naar:

  Gemeente Zwolle
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Afdeling Inkomensondersteuning
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

 • U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook brengen en een ontvangstbevestiging krijgen: Stadskantoor

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • De individuele studietoeslag bedraagt maximaal € 3.600 per jaar.
 • Het geld wordt in één keer uitbetaald, dus niet maandelijks.
 • De individuele studietoeslag wordt één keer per schooljaar verstrekt.
 • Als de studie wordt gestart of gestopt tijdens het lopende schooljaar, dan wordt het bedrag daar op aangepast.
 • Het is mogelijk dat uw arbeidsbeperking onderzocht wordt. Bijvoorbeeld via een keuring. 

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Zwolle 2015

Wetgeving:
wetten.overheid.nl