Scholierenregeling

Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Scholierenregeling. De kinderen moeten dan wel naar het voortgezet onderwijs gaan, of naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
De Scholierenregeling 2018 is:

 • € 450,- per schooljaar voor een kind in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
 • € 375,- per schooljaar voor een kind in de tweede klas of hoger van het voortgezet onderwijs.
 • € 375,- per schooljaar voor een kind in de eerste of tweede klas van het middelbaar beroepsonderwijs.

Met dit geld kunnen ouders bijvoorbeeld schoolspullen kopen of een excursie betalen. Zij kunnen het geld ook voor andere dingen voor hun kind gebruiken, zodat hun kind toch kan meedoen.

De Scholierenregeling 2018 kunt u vanaf 1 april 2018 aanvragen.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw inkomen is in de maand april 2018 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie hiervoor de tabel Normen Participatiewet.
 • Uw kind is op 1 april 2018 niet ouder dan 17 jaar.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs of volgt het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Op 1 april 2018 stonden u en uw kind(eren) gezamenlijk op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen mag op 1 april 2018 niet hoger zijn dan € 12.040.

Helaas is het niet meer mogelijk om de Scholierenregeling 2017 aan te vragen. Vanaf 1 april 2018 kunt u de Scholierenregeling 2018 aanvragen. Dat kan op verschillende manieren.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Vanaf 1 april 2018 vindt u hier het digitale aanvraagformulier.


Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Belt u dan (vanaf 1 april 2018) naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken*:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):

Gemeente Zwolle
Antwoordnummer 119
8000 VB Zwolle

 • Thuis scannen en mailen naar : postbus@zwolle.nl (link stuurt een e-mail).
 • Scannen bij de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Daar kunt u het formulier en de bewijsstukken scannen. Hierbij kunt u hulp krijgen.
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

*Let op:

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over de Scholierenregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Leest dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl