Scholierenregeling

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten, vindt de gemeente Zwolle.

Om tegemoet te komen in de verschillende kosten is er de Scholierenregeling. Met dit geld kunnen bijvoorbeeld spullen voor school of een excursie worden betaald. Maar het kan ook op andere manieren besteed worden. De Scholierenregeling is bedoeld voor ouders van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of naar het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.

De Scholierenregeling bedraagt:

 • € 450,- per schooljaar voor een leerling die in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zit.
 • € 375,- per schooljaar voor een leerling in de tweede klas of hoger van het voortgezet onderwijs.
 • € 375,- per schooljaar voor een leerling in de eerste of tweede klas van het middelbaar beroepsonderwijs.

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

aanvraagformulier-scholierenregeling-2017.pdf


Telefonisch

U ontvangt het aanvraagformulier Scholierenregeling 2017 thuis wanneer u belt naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier zonder postzegel naar:

  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle

 • U kunt het aanvraagformulier en eventuele bewijsstukken ook thuis scannen en mailen naar: postbus@zwolle.nl.
 • Of u gaat naar de scanbalie op het Stadskantoor om daar het aanvraagformulier en de bewijsstukken te scannen. Hier kunt u ook hulp bij krijgen.
 • Het ingevulde aanvraagformulier kan ook afgegeven worden bij de balie op het Stadskantoor.

Let op: als u uw aanvraag niet digitaal indient, is het belangrijk dat u geen originele bewijsstukken meestuurt. Voeg alleen kopieën toe. Bewijsstukken worden namelijk digitaal opgeslagen en niet bewaard op papier door de gemeente Zwolle.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle kan u hier bij helpen. Het telefoonnummer is (038) 456 97 50.

U kunt tot 1 januari 2018 een aanvraag Scholierenregeling 2017 indienen.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Scholierenregeling zijn:

 • Uw inkomen was op 1 april 2017 niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie hiervoor de tabel Normen Participatiewet.
 • U heeft één of meerdere ten laste komende kinderen die op 1 april 2017 maximaal zeventien jaar oud waren.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs of volgt het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Op 1 april 2017 stonden u en uw kind(eren) gezamenlijk op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeente Zwolle.
 • Uw vermogen mag op 1 april 2017 niet hoger zijn dan € 11.880.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving: wetten.overheid.nl