Arbeidstoeleiding niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen zonder betaalde baan willen vaak (weer) aan het werk. Voor mensen met een uitkering zorgt de uitkerende instantie voor terugkeer naar werk. Dit wordt ook wel re-integratie genoemd. Ook zorgt deze instantie voor sociale activering en/of maatschappelijke participatie. Het gaat hier om meedoen in de samenleving.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen zonder baan die op zoek zijn naar werk voor tenminste 12 uur, en die geen recht hebben op een uitkering, kunnen met een consulent Werk van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleggen welke mogelijkheden er zijn om aan betaald werk te komen.

De gemeente noemt deze mensen niet-uitkeringsgerechtigden. Een bekend voorbeeld van een niet-uitkeringsgerechtigde is de herintreder. Hierbij kunt u denken aan een moeder van wat oudere kinderen die een baan zoekt. Met een verouderd diploma en geen recente werkervaring is het niet altijd duidelijk wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Ook een niet-uitkeringsgerechtigde heeft behoefte aan begeleiding, scholing of de mogelijkheid om nieuwe werkervaring op te doen. De gemeente Zwolle kan daarbij helpen.

Neemt u contact op met de gemeente Zwolle wanneer u interesse heeft in Arbeidstoeleiding voor niet-uitkeringgerechtigden. Voor het aanvragen heeft u een geldig legitimatiebewijs en uw inschrijving als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf nodig.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Er wordt  een bijdrage in de kosten gevraagd, namelijk 100 % van de totale kosten van de voorziening, wanneer het netto gezinsinkomen de grens van anderhalf keer de in de persoonlijke situatie geldende bijstandsnorm overschrijdt. Er is geen vermogenstoets.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl