Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

Wanneer je je meldt voor een bijstandsuitkering, kun je nog niet gelijk een aanvraag doen. Eerst start een periode van vier weken waarin je heel intensief op zoek moet gaan naar alternatieven.

Alles is er op gericht om te voorkomen dat jij een bijstandsuitkering nodig hebt. Daarom moet je er alles aan doen om werk te vinden of een opleiding te starten.

Het klopt dat je in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering als je niet de financiële middelen hebt om dagelijkse, noodzakelijke kosten als huur, elektriciteit en eten te betalen. Maar een bijstandsuitkering is niet vanzelfsprekend en dit geldt extra als je tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

 • Je woont in Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar, maar nog geen 27.
 • Het inkomen van jou en / of je eventuele partner mag niet hoger zijn dan de voor jou / jullie van toepassing zijnde bijstandsnorm.
 • Je hebt geen vermogen hoger dan toegestaan volgens de Participatiewet.
 • Je hebt, mits van toepassing, een verblijfsstatus waarmee je aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering.
 • Je bent niet gedetineerd.
 • Je ontvangt geen studiefinanciering.
 • Je staat ingeschreven als werkzoekende op werk.nl.

Alle voorwaarden vind je op: wetten.overheid.nl

Dit heb je nodig:

 • Legitimatie
  Je hebt een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • DigiD
  Je hebt een DigiD-inlogcode nodig om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen.*
 • Inschrijving als werkzoekende
  Voordat je een bijstandsuitkering kunt aanvragen moet je je bij het UWV inschrijven als werkzoekende. Dit kan je rechtstreeks doen op werk.nl door in te loggen met DigiD.

Digitaal aanvragen bijstandsuitkering:

 • Je begint de aanvraag van de bijstandsuitkering via werk.nl. Hiermee wordt je aanvraag ook geregistreerd.
   
 • Tijdens het invullen van de aanvraag op werk.nl kan je op een bepaald moment niet verder en wordt je gevraagd om te bellen naar telefoonnummer: 14038. Vertel dat je jonger bent dan 27 jaar en dat je een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Laat je naam, burgerservicenummer en je telefoonnummer achter en de gemeente Zwolle belt je binnen 48 uur terug.
   
 • Vanaf de meldingsdatum begint een periode van 4 weken waarin je er alles aan moet doen om te voorkomen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt. Hierover maak je afspraken met de gemeente Zwolle. Jullie praten uitgebreid over alle mogelijkheden en opties die kunnen verhinderen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt. En als je nog geen startkwalificatie hebt (diploma mbo-2, havo of vwo), dan kan je daar hulp bij krijgen.
   
 • Als je na 4 weken toch nog een bijstandsuitkering nodig hebt dan kan je de aanvraag voortzetten.

Let op: scholingsverplichting
Voor jongeren tot 27 jaar geldt een scholingsverplichting. Dit betekent dat je terug naar school moet gaan als je nog studiefinanciering of een studentenlening kunt aanvragen.

* Als je geen DigiD-inlogcode hebt bel dan naar de gemeente Zwolle via 14038.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden.

De bijstandsuitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. Je moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Als het nodig is krijg je hulp bij het vinden van een baan.

Algemene informatie over bijstandsuitkeringen vind je op rijksoverheid.nl/bijstand

De hoogte van de uitkeringen lees je op zwolle.nl/bijstandsnormen

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl